Zmniejszanie ilości tonera używanego do druku w kolorze

Nanoszenie zbyt dużej ilości tonera na papier może obniżyć jakość wydruków w kolorze ze względu na powstawanie odbić znaków lub linii o wysokim zabarwieniu. Zmniejszenie ilości tonera do utrwalenia może pomóc zminimalizować występowanie tego problemu.
Funkcja ta może pomóc zminimalizować poniższe problemy.
Rozrzucanie tonera wokół obszarów w ciemnych kolorach na wydrukowanych obrazach
Słabe utrwalanie tonera przy niskiej temperaturze otoczenia
Ciemnienie obrazów wydrukowanych na foliach w momencie projekcji
Przebicia pojawiające się podczas kopiowania oryginałów wydrukowanych dwustronnie
Ta funkcja jest włączona, gdy w menu <Kopia>, <Drukuj> lub <Dostęp do zapisanych plików> wybrano opcję <Użyj Pełne Kolory> w sekcji <Wybierz Kolor> lub wybrano opcję <Użyj automatycz. (Koloru/Czarno-białego)>, czyli gdy bieżący tryb drukowania jest rozpoznawany jako pełny kolor.
Zastosowanie tej funkcji może mieć negatywny wpływ na jakość druku w kolorze.
1
Naciśnij  (Ustawienia/Rejestracja)  <Regulacja/Konserwacja> <Regulacja Jakości Obrazu> <Reg. natężenia tonera używ. do kolor. wydr.>.
2
Wybierz ustawienie poziomu tonera i naciśnij przycisk <OK>.
<Wyłącz> — druk odbywa się z zastosowaniem standardowego poziomu tonera.
<Poziom 1> — obszary w ciemnych kolorach są drukowane z zastosowaniem nieco niższego poziomu tonera niż poziom standardowy.
<Poziom 2> — druk odbywa się z zastosowaniem niższego poziomu tonera.
9EHX-0S1