Ustawianie adresu IP

Aby połączyć urządzenie z siecią, niezbędny jest unikalny adres IP. Urządzenie obsługuje dwie wersje adresów IP: IPv4 oraz IPv6. Należy dobrać daną wersję do środowiska sieciowego. Możesz użyć albo IPv4, albo IPv6. Można używać obu wersji jednocześnie.
W przypadku wybrania metody połączenia z linią główną i linią podrzędną w opcji <Wybierz interfejs> należy wpisać adres IP linii podrzędnej w polu <Ustawienia Adresu IP> w menu <Ustawienia linii podrzędnej>.
9EHX-03K