Efterbehandla genom att sortera/gruppera

När du kopierar minst två kopior från dokumentmataren kan du välja att sortera eller gruppera de utmatade arken. Välj Sortera om du vill skriva ut i nummerordning. Välj Gruppera för att skriva ut buntar av varje sida, som i 10 ark för första sidan, 10 ark för andra sidan och så vidare.
1
Placera originalet. Placera original
2
Tryck på <Kopia>. Skärmbilden <Hem>
3
Tryck på <Alternativ> på skärmbilden med grundläggande kopieringsfunktioner. Skärmbilden med grundläggande funktioner för kopiering
4
Tryck på <Efterbehandling>.
5
Tryck på <Sortera (Sidordning)> eller <Gruppera (Samma sidor)>.
6
Ange <Förskjut> efter behov.
Om du inte vill använda förskjutning (en funktion för att skifta de utmatade papperens position), tryck på .
Om du valde <Sortera (Sidordning)>, använd sifferknapparna för att ange hur många kopior som ska skrivas ut i varje position.
7
Tryck på <OK>  <Stäng>.
8
Tryck på  (Start).
Kopieringen startar.
En efterbehandlare kan vara nödvändig beroende på efterbehandlingsfunktionen. Inledning
Beroende på papperstyp, kanske du inte kan använda efterbehandlingsfunktionerna. Maskinvaruspecifikationer
När du placerar originalet på originalglaset.
Om du trycker på <Alternativ>  <Bygg jobb> på skärmbilden med grundläggande kopieringsfunktioner kan du använda Sortera/Gruppera även om originalet är placerat på originalglaset.
Infoga ett skiljeark mellan varje sida under en grupputmatning
Om du väljer <Gruppera (Samma sidor)> kan du infoga ett skiljeark mellan varje grupp. För mer information, se <Skiljeark mellan grupper>. <Skiljeark mellan grupper>
När du gör inställningar i <Åtkomst lagrade filer>
Efterbehandlingsfunktionen kan bara användas när du skriver ut en PDF/XPS-fil eller en fil som sparats i brevlådan.
9EKC-06F