Pappersstopp i papperskälla

Kontrollera var pappersstoppet har inträffat på skärmen och följ stegen nedan för att ta ut pappret.
Bekräfta före hantering
Stäng alla luckor som är öppna.

Rensa pappersstopp i papperslåda 1

1
Kontrollera om papper har fastnat i papperslåda 1.
Öppna papperslådan.
Om papper har fastnat, dra ut det försiktigt i pilens riktning.
Skjut in papperslådan tills du hör ett klick från den.
Var försiktig när du stänger papperslådan så att du inte klämmer fingrarna och skadar dig.

Rensa pappersstopp i papperslåda 2, 3 och 4

1
Kontrollera om papper har fastnat i papperslådans högra lucka.
Öppna den högra luckan på papperslådan.
Om papper har fastnat, dra ut det försiktigt i pilens riktning.
Stäng försiktigt höger lucka på papperslådan tills du hör ett klickljud.
2
Kontrollera om papper har fastnat i papperslådan.
Öppna papperslådan.
Om papper har fastnat, dra ut det försiktigt i pilens riktning.
Skjut in papperslådan tills du hör ett klick från den.
Var försiktig när du stänger papperslådan så att du inte klämmer fingrarna och skadar dig.
Fortsätt att följa instruktionerna på skärmen för att fortsätta med jobbet som avbröts eller för att fortsätta rensa pappersstopp.
9EKC-021