Använda personlig autentisering för hantering av utskrift/faxning/fjärrscanning via en dator

Du kan använda personlig autentiseringshantering för utskrift, faxning och fjärrscanning (Använd din dator för att scanna (Fjärrscanning) (Windows)) via en dator. Detta kan ge större säkerhet, eftersom maskinen inte accepterar dessa åtgärder om inte användaren identifieras.
 (Inställningar/Registrering)  <Hanteringsinställningar>  <Användarhantering>  <Hantera autentisering>  <Begränsa jobb från fjärrenheten utan användarautent.>  <På>  <OK>  (Inställningar/Registrering)  (Inställningar/Registrering) <Tillämpa inst.ändr.>  <Ja>
9EKC-0CU