Konfigurera autentiseringsfunktioner

Du kan ställa in användarinloggningsmetoder, autentiseringsenheter och andra autentiseringsfunktioner baserat på din systemmiljö och dina behov. Du kan också ange hur skärmen för inloggning visas.

Konfigurerar metoder för användarinloggning och autentiseringsenheter

Ange metoder för användarinloggning (Inloggningsmetod) och autentiseringsenheter (Autentiseringsenhet). Observera att autentiseringsenheter måste ställas in innan du konfigurerar inställningarna nedan.
1
Starta Remote UI (Fjärranvändargränssnittet). Starta Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
2
Klicka på [Settings/Registration] på portalsidan. Remote UI (Fjärranvändargränssnittet) -skärm
3
Klicka på [User Management]  [Authentication Management].
4
Klicka på [Basic Settings]  [Edit...].
5
Markera kryssrutan för [Use the user authentication function] och ange de nödvändiga inställningarna.
Välj de inloggningsmetoder du vill använda och ange detaljerade inställningar såsom autentiseringsenhetsinställningarna.
Konfigurera mobil autentisering
Autentisering med tangentbord
Konfiguration av detaljerade inställningar för autentiseringsfunktioner
6
Klicka på [Update].
7
Starta om maskinen. Starta om maskinen
Den autentiseringsmetod som valts för [Web Service Authentication Method:] används också för personlig autentisering under distribution av enhetsinformation. Utföra användarautentisering vid distribuering av enhetsinformation

Ange när inloggningsskärmen ska visas

Du kan ange när inloggningsskärmen ska visas genom att antingen välja "när du börjar använda maskinen" eller "efter att en funktionsknapp trycks in". Om du väljer "efter att en funktionsknapp tryckts in", kan du ange funktioner som kräver användarinloggning. Funktioner som inte angetts är tillgängliga för oregistrerade användare.
1
Starta Remote UI (Fjärranvändargränssnittet). Starta Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
2
Klicka på [Settings/Registration] på portalsidan. Remote UI (Fjärranvändargränssnittet) -skärm
3
Klicka på [User Management]  [Authentication Management].
4
Klicka på [Control Panel Settings]  [Edit...].
5
Konfigurera eventuellt inställningarna.
[Login Settings]
I [Display Login Screen:], välj när inloggningsskärmen ska visas.
Om du väljer [Display login screen when functions requiring authentication are selected] välj även vilka funktioner som inloggningsskärmen ska visas för.
Om du ändrar den här inställningen kan <Begränsa åtkomst till andra användarjobb> ställas in på <På>. Relationen mellan inställningarna anges nedan. <Begränsa åtkomst till andra användarjobb>
Om kryssrutan [Display login screen when operation is started on the device] är markerad:
ställs <Kopiera/skriva ut>, <Skicka> och <Lagra> i <Begränsa åtkomst till andra användarjobb> in på <På>
Om kryssrutan [Display login screen when functions requiring authentication are selected] är markerad och kryssrutan [Copy], [Access Stored Files] eller [Print] är markerad i [Select Function That Will Require Authentication]: är
<Kopiera/skriva ut> i <Begränsa åtkomst till andra användarjobb> inställt på <På>
Om kryssrutan [Display login screen when functions requiring authentication are selected] är markerad och kryssrutan [Fax] eller [Scan and Send] är markerad i [Select Function That Will Require Authentication]: är
<Skicka> i <Begränsa åtkomst till andra användarjobb> inställt på <På>
Om kryssrutan [Display login screen when functions requiring authentication are selected] är markerad och kryssrutan eller [Scan and Store] är markerad i [Select Function That Will Require Authentication]: är
<Lagra> i <Begränsa åtkomst till andra användarjobb> inställt på <På>
Om du vill ställa in <Begränsa åtkomst till andra användarjobb> på <Av>, ställer du in det på <Av> när inställningen är klar.
[Login Screen Background Settings]
Du kan ange en bakgrundsbild för inloggningsskärmen.
6
Klicka på [Update].
9EKC-0CS