<Kontrollera underhållsmetod>

Se exempelvideon för information om hur du byter förbrukningsvaror och tar bort papper som fastnat.
Mer information om alternativen ("A", "B", "C" och "Nej") i kolumnen "Importera alla-funktion" finns i Importera alla-funktion.

<Byt tonerpatron>

 (Inställningar/Registrering)  <Justering/underhåll>  <Underhåll>  <Kontrollera underhållsmetod>
Spelar upp exempelvideon som beskriver hur du byter tonerpatroner. Du kan spela upp den här videon även om byte inte behövs, men så att du i förväg vet hur du ska göra.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Byt tonerpatron>
Visar metod för byte av tonerkassett
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
-

<Byt ut tonerspillbehållare>

 (Inställningar/Registrering)  <Justering/underhåll>  <Underhåll>  <Kontrollera underhållsmetod>
Spelar upp exempelvideon som beskriver hur du byter tonerspillbehållare. Du kan spela upp den här videon även om byte inte behövs, men så att du i förväg vet hur du ska göra.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Byt ut tonerspillbehållare>
Visar metod för byte av tonerspillbehållare
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
-

<Ladda klamrar (klamrar)>

 (Inställningar/Registrering)  <Justering/underhåll>  <Underhåll>  <Kontrollera underhållsmetod>
Spelar upp exempelvideon som beskriver hur du fyller på klamrar. Du kan spela upp den här videon även om byte inte behövs, men så att du i förväg vet hur du ska göra.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Ladda klamrar (klamrar)>
Visar metod för byte av klammerpatron
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
-

<Byt ut trumenheten>

 (Inställningar/Registrering)  <Justering/underhåll>  <Underhåll>  <Kontrollera underhållsmetod>
Spelar upp exempelvideon som beskriver hur du byter trumenheter. Du kan spela upp den här videon även om byte inte behövs, men så att du i förväg vet hur du ska göra.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Byt ut trumenheten>
Visar metod för byte av trumenhet
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
-

<Byt fixeringsenheten>

 (Inställningar/Registrering)  <Justering/underhåll>  <Underhåll>  <Kontrollera underhållsmetod>
Spelar upp exempelvideon som visar hur fixeringsenhet byts ut. Du kan spela upp den här videon även om byte inte behövs, men så att du i förväg vet hur du ska göra.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Byt fixeringsenheten>
Visar metod för byte av fixeringsenhet
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
-

<Byt underhållssats för autom. dokumentmatare>

 (Inställningar/Registrering)  <Justering/underhåll>  <Underhåll>  <Kontrollera underhållsmetod>
Spelar upp exempelvideon som visar hur ADF-underhållssats byts ut. Du kan spela upp den här videon även om byte inte behövs, men så att du i förväg vet hur du ska göra.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Byt underhållssats för autom. dokumentmatare>
Visar metod för byte av ADF-underhållssats
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
-

<Ta bort papper som fastnat (exempel)>

 (Inställningar/Registrering)  <Justering/underhåll>  <Underhåll>  <Kontrollera underhållsmetod>
Spelar upp exempelvideon som beskriver hur du åtgärdar pappersstopp. Du kan spela upp den här videon även om papper inte har fastnat, så att du i förväg vet hur du ska göra.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Ta bort papper som fastnat (exempel)>
Beskriver hur du rensar pappersstopp.
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
-
9EKC-0JY