Utbytesdelar

I det här avsnittet beskrivs de utbytesdelar (förbrukningsvaror) som används i maskinen. Köp utbytesdelar från samma återförsäljare eller servicerepresentant som du köpt maskinen av. Följ föreskrifterna när du hanterar och lagrar utbytesdelar.
Äkta förbrukningsmaterial
Canon utvecklar kontinuerligt tekniska innovationer i Canons toner, tonerpatroner och delar, speciellt avsedda för användning i Canons multifunktionsmaskiner.
Upplev fördelarna med optimal utskriftsprestanda, utskriftsvolym och högkvalitativa utskrifter, vilket erhålls genom Canons nya avancerade tekniker.
Därför rekommenderas användning av Canons genuina förbrukningsartiklar för din multifunktionsmaskin från Canon.
För mer information om hur hanterar och lagrar utbytesdelar, följ föreskrifterna i Viktiga säkerhetsanvisningar som medföljer maskinen.
Du kan kontrollera hur mycket av alla utbytesdelar som finns kvar.

Förbrukningsartiklar

Byte av tonerpatron

Kontrollera att koden på enhetens främre lucka är samma som koden på originalpatronens förpackning.
Modellnamn
Canons egna toner
imageRUNNER ADVANCE DX 6980i
Canon C-EXV 36 Toner Black (svart)
Förvara tonerpatroner såsom beskrivs nedan
Förvara tonerbehållare under följande förhållanden:
Temperaturområde för förvaring: 10–30 °C
Fuktighetsintervall för förvaring: 20 till 80 % rh (relativ fuktighet, kondensfri)*
* Även inom det godkända intervallet för fuktighet vid förvaring kan vattendroppar (kondens) skapas inuti tonerpatronen om temperaturen inuti och utanför den skiljer sig åt. Kondens påverkar utskriftskvaliteten negativt.
Förvara oöppnad till den ska användas.
Förvara inte tonerpatroner stående eller upp och ned.
Förvara inte tonerpatroner på följande platser:
Platser som utsätts för öppen eld
En plats som utsätts för direkt solljus
Platser som utsätts för onormalt mycket salt i luften
Platser som utsätts för mycket frätande gaser (t.ex. aerosolsprayer eller ammoniak)
Mycket varma och/eller fuktiga platser
Platser med dramatiska förändringar i temperatur och luftfuktighet, där kondens lätt kan uppträda
Mycket dammiga platser
Platser inom räckhåll för barn
Platser nära produkter som avger magnetism
Se upp med förfalskade tonerkassetter
Tänk på att falska Canon-tonerkassetter kan vara i omlopp. Om du använder falska tonerkassetter kan utskrifterna och maskinens prestanda försämras. Canon ansvarar inte för eventuella fel, olyckor och skador som härrör från användning av falska tonerkassetter.
För mer information, se global.canon/ctc.
För mer information om hur du samlar in förbrukade tonerpatronens, se Viktiga säkerhetsanvisningar.

Byte av klammerbehållare

Se till att använda den klammerbehållare som är särskilt avsedd för maskinen. Tänk på att klammerbehållarens produktnummer skiljer sig åt beroende på efterbehandlaren.
Klamrar
Efterbehandlarnamn
Canons egen klammerbehållare
Staple Finisher-AC
Booklet Finisher-AC
Staple Cartridge-X1
Klamrar för sadelhäftning
Efterbehandlarnamn
Canons egen klammerbehållare
Booklet Finisher-AC
Staple Cartridge-Y1

Förbrukningsartiklar

Underhållssats för automatisk dokumentmatare

Följ instruktionerna som tillhandahållas av din återförsäljare eller servicerepresentant.
DR-205
(Utbytesprocedur)
9F44-01U