Kontrollera återstående mängd förbrukningsartiklar

När du trycker på  (Statusmonitor) visas skärmbilden Statusmonitor där du kan kontrollera tonernivån och andra statusalternativ.
TIPS
Du kan kontrollera återstående mängd förbrukningsartiklar från Remote UI (Fjärranvändargränssnittet). Kontrollera maskinens status

Kontrollera återstående tonernivå

Vi rekommenderar att du kontrollerar återstående tonernivå innan du skriver ut ett stort arbete för att kontrollera om en ny tonerpatron behöver förberedas.
Tryck på  (Statusmonitor)  <Förbrukningsartiklar/Övrigt>  för att kontrollera återstående tonernivå.

Kontrollera hur många vanliga klamrar och klamrar för sadelhäftning som finns kvar

Du bör kontrollera hur många vanliga klamrar och klamrar för sadelhäftning som finns kvar innan du t.ex. börjar skriva ut ett stort antal häften, för att se om du måste förbereda en ny klammerbehållare.
Tryck på  (Statusmonitor)  <Förbrukningsartiklar/Övrigt>  för att kontrollera <Återstående klamrar> eller <Klamrar sadelhä>

Kontrollera mängden hålslagningsspill

Kontrollera om facket för hålslagningsspill är fullt, särskilt om du ska använda hålslagaren mycket.
Tryck på  (Statusmonitor)  <Förbrukningsartiklar/Övrigt>  <Hålslagningsspill>/<Spill från hålslagsenhet>

Kontrollera status för förbrukningsartiklar

Kontrollera status för förbrukningsartiklar.
Tryck på  (Statusmonitor)  <Förbrukningsartiklar/Övrigt>  <Kontrollera förbrukningsart.>.

Skärmbilden <Toner/tonerspill>

<Alternativ>, <Artikelnamn>, <Status> och <Återstående dagar> visas.

Skärmbilden <Övriga>

<Alternativ>, <Artikelnamn> och <Status> visas.
<Återstående dagar> visar förväntat antal dagar tills byte krävs, baserat på senaste användning.
Även om <Byte krävs> visas i <Återstående dagar>, behöver du inte byta förrän ett meddelande om att du ska byta förbrukningsartiklar visas i statusvisningsområdet (längst ned på pekskärmen).
Mätningen av <Återstående dagar> görs inte förrän en stund efter att maskinen har startats och <1 år eller mer> visas under tiden. Återstående dagar som visas efter den här tidpunkten kan tillfälligt vara mycket få.
9F44-01W