<Inställningar för säker vattenstämpel>

Ange inställningarna för funktionen Säker vattenstämpel.
Mer information om alternativen ("A", "B", "C" och "Nej") i kolumnen "Importera alla-funktion" finns i Importera alla-funktion.

<Tvingad säker vattenstämpel>

 (Inställningar/Registrering)  <Funktionsinställningar>  <Gemensamma>  <Utskriftsinställningar>  <Inst. för säker vattenstämpel>
Med säker vattenstämpel kan du förhindra informationsläckage. Dessa funktioner kan anges av administratören så att de alltid återspeglas för kopior och utskrifter av allmänna användare. Bädda in osynlig text (Tvingad säker vattenstämpel)
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Tvingad säker vattenstämpel>
<Kopia>, <Åtkomst lagrade filer>, <Skrivare>: <Ange inte>, <Ställ in>
Ja
Nej
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information

<Säker vattenstämpel skrivardrivrutin>

 (Inställningar/Registrering)  <Funktionsinställningar>  <Gemensamma>  <Utskriftsinställningar>  <Inst. för säker vattenstämpel>
När du skriver ut från en skrivardrivrutin kan du välja inställningarna som angetts här för varje jobb.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Säker vattenstämpel skrivardrivrutin>
<Ange inte>, <Ställ in>
Ja
Nej
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
Om <Säker vattenstämpel skrivardrivrutin> och <Tvingad säker vattenstämpel> har ställts in för en skrivare samtidigt, ges funktionen för tvingad säker vattenstämpel prioritet.
Om en inloggningstjänst har angetts, skrivs avdelnings-ID/användarnamn för den inloggade användaren ut.
Vattenstämpeln <CONFIDENTIAL> skrivs ut om en inloggningstjänst inte är inställd.
För att använda denna funktion, ange följande inställningar i skrivardrivrutinen i förväg. För mer information, se hjälpen för skrivardrivrutinen.

<Justera kontrast för bakgrund/tecken>

 (Inställningar/Registrering)  <Funktionsinställningar>  <Gemensamma>  <Utskriftsinställningar>  <Inst. för säker vattenstämpel>
Ändrar den relativa kontrasten för den dolda texten och bakgrunden. Du kan testa effekten av Säker vattenstämpel genom att kopiera en provutskrift. Följande inställningar anges här:
<Relativ kontrast>: Ändrar den relativa kontrasten för den dolda texten och bakgrunden.
<Inställningar f. standardvärde>: Anger bakgrundens täthet.
<Täthet i bakgrundsyta>: Anger textens täthet.
För 4900-serien
Tryck på <Justera kontrast för bakgrund/tecken> och välj <Standard> eller <För skrivare 1200 dpi> som inställning.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Justera kontrast för bakgrund/tecken>
<Relativ kontrast>
8900-serien
-7 till 1 till +7
6900-serien
-7 till 2 till +7
4900-serien
Om du väljer <Standard>: -7 till -2 till +7
Om du väljer <För skrivare 1200 dpi>: -7 till -2 till +7
Ja
Nej
Nej
Nej
A
Settings/Registration Basic Information
<Provutskrift>
Ja
Nej
Nej
Nej
Nej
-
<Utskriftsinställningar>
<Bakgrundsmönster>: <Inget>, <Arabesk>, <Solfjädrar>, <Prickar>, <Stjärnor>, <Rutnät>, <Moln>, <Körsbärsblommor>, <Blad>
Ja
Nej
Nej
Nej
Nej
-
<Utskriftsinställningar>
<Format>: <Liten>, <Medel>, <Stor>
Ja
Nej
Nej
Nej
Nej
-
<Utskriftsinställningar>
<Skriv ut vertikalt>: <På>, <Av>
Ja
Nej
Nej
Nej
Nej
-
<Utskriftsinställningar>
<Vita bokstäver på färgad bakgr.>: <På>, <Av>
Ja
Nej
Nej
Nej
Nej
-
<Initiera>: <Ja>, <Nej>
Ja
Nej
Nej
Nej
Nej
-
<Inställningar f. standardvärde>
8900-serien
1 till 20 till 64
6900-serien
1 till 20 till 64
4900-serien
Om du väljer <Standard>: 1 till 28 till 64
Om du väljer <För skrivare 1200 dpi>: 1 till 28 till 64
Ja
Nej
Nej
Nej
A
Settings/Registration Basic Information
<Täthet i bakgrundsyta>
8900-serien
1 till 8 till 36
6900-serien
1 till 9 till 36
4900-serien
1 till 13 till 36
Ja
Nej
Nej
Nej
A
Settings/Registration Basic Information
Använd normalt eller tjockt papper med formatet A3, A4, LTR eller 11" x 17" när du utför provutskrifter.
Provutskrift
Provutskriften innehåller den dolda texten och bakgrunden för varje relativt kontrastvärde.
Det inramade området i provutskriften är utskriftsexemplet för den relativa kontrast som nu är inställd.
Relativ kontrast
Justera den relativa kontrasten samtidigt som du jämför skillnaden mellan det inställda standardvärdet och den nuvarande tätheten i bakgrundsytan genom att granska provutskriften.
Om du ökar värdet för relativ kontrast blir bakgrunden tätare, och om du minskar värdet blir bakgrunden ljusare. Om du väljer <Vita bokstäver på färgad bakgrund.> och ökar värdet för relativ kontrast bli texten tätare, och om du minskar värdet blir texten ljusare.
<Utskriftsinställningar>
Om du väljer <Vita bokstäver på färgad bakgrund.>, ange standardvärdet för texten och bakgrundsytans täthet.
<Inställningar f. standardvärde>
Om du ökar värdet för standardvärdet blir bakgrunden tätare, och om du minskar värdet blir bakgrunden ljusare. Om <Vita bokstäver på färgad bakgrund.> är valt och du ökar standardvärdet blir texten tätare, och om du minskar värdet blir texten ljusare.
När du ändrar justeringsytan i exempelutskriften för relativ kontrast ska du ange inställningar i <Inställningar f. standardvärde>.
Om du ändrat standardvärdet justerar du <Täthet i bakgrundsyta> så att tätheten för den inre rutan som ställts i standardvärdet närmar sig värdet för provutskriften.
För att du ska kunna ställa in en bakgrundens täthet som skiljer sig från den jämnaste bilden av en säker vattenstämpel i provutskriften behöver du ändra <Täthet i bakgrundsyta> så att tätheten närmar sig bakgrundens täthet.
<Täthet i bakgrundsyta>
Om du ökar värdet för <Täthet i bakgrundsyta> blir texten tätare och om du minskar värdet blir texten ljusare. Om <Vita bokstäver på färgad bakgrund.> har valts och du ökar värdet för <Täthet i bakgrundsyta>, blir bakgrunden tätare och om du minskar värdet blir den ljusare.
9F44-0R3