<Krypteringsinställningar>

Ange inställningarna för att förbättra den effektiva krypteringssäkerheten.
Mer information om alternativen ("A", "B", "C" och "Nej") i kolumnen "Importera alla-funktion" finns i Importera alla-funktion.

<Tillåt ej användning av svag kryptering>

 (Inställningar/Registrering)  <Hanteringsinställningar>  <Säkerhetsinställningar>  <Krypteringsinställningar>
Välj om du vill begränsa användningen av svag kryptering, eller en nyckel och ett certifikat med svag kryptering. Hanteringsfunktioner
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Tillåt ej användning av svag kryptering>
<På>, <Av>
<På> har valts:
<Tillåt ej anv. av nyckel/certifikat med svag kryptering>: <På>, <Av>
Nej
Nej
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
Den här inställningen gäller funktioner som t.ex. IPSec, TLS, Kerberos, S/MIME, trådlösa nätverk och SNMPv3.
Maskinen kanske inte kan kommunicera med andra enheter som bara har stöd för svag kryptering.
Även om användning av svag kryptering är begränsad, kan den vara tillåten, beroende på certifikatet (rotcertifikatet).
För mer information om vilka algoritmer som förbjuds när denna inställning är satt till <På>, se Systemspecifikationer.

<Formatkrypteringsmetod till FIPS 140-2>

 (Inställningar/Registrering)  <Hanteringsinställningar>  <Säkerhetsinställningar>  <Krypteringsinställningar>
Ange om du vill att funktionen ska använda krypteringsmetoden som överensstämmer med FIPS 140-2.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Formatkrypteringsmetod till FIPS 140-2>
<På>, <Av>
Nej
Nej
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
Inställningen är tillgänglig för TLS- och MEAP-program.
Inställningen är inte tillgänglig för TLS-kommunikation som använder maskinens pekskärm för Webbåtkomstfunktion.
Inställningen är bara tillgänglig för MEAP-program som använder en FIPS-leverantör.
För mer information om vilka algoritmer som förbjuds när denna inställning är satt till <På>, se Systemspecifikationer.
9F44-0UH