<Säkerhetsinställningar>

Ange inställningarna för att förbättra maskinens säkerhet.

<Inställningar för autentisering/lösenord>

 (Inställningar/Registrering)  <Hanteringsinställningar>  <Säkerhetsinställningar>
Ange inställningarna för att förbättra säkerheten på lösenordet och autentiseringsfunktionen.

<Krypteringsinställningar>

 (Inställningar/Registrering)  <Hanteringsinställningar>  <Säkerhetsinställningar>
Ange inställningarna för att förbättra den effektiva krypteringssäkerheten.

<Inställningar systemverifikation>

 (Inställningar/Registrering)  <Hanteringsinställningar>  <Säkerhetsinställningar>
Ange om systemverifiering och skyddsfunktioner ska användas.
<Verifiera system vid start>: Verifierar integriteten på inbyggd programvara och MEAP-applikationer när maskinen startar.
<Inbyggd McAfee-kontroll>: Förbättrar systemets tillförlitlighet medan maskinen körs med hjälp av McAfee Embedded Control för att förhindra obehörig modifiering eller körning av program. Denna är endast tillgängligt när <Verifiera system vid start> är <På>.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Inställningar systemverifikation>
<Verifiera system vid start>: <På>, <Av>
Nej
Nej
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Inbyggd McAfee-kontroll>: <På>, <Av>
Nej
Nej
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
Med <Verifiera system vid start> startas maskinen om när du ändrar inställningen från <Av>  <På> eller trycker på <OK> utan att ändra inställningen från <På>. För att behålla inställningen <På> utan att starta om maskinen måste du trycka på <Nej> på bekräftelseskärmen och sedan på <Avbryt> på skärmen <Inställningar systemverifikation>.
När <Verifiera system vid start> är inställt på <På>
Uppstarten tar längre tid när den är inställd på <Av> eftersom systemverifikation genomförs.
Följande händelser och resultat registreras till enhetens administrationslogg. Hantera loggar
Händelse
Verifiering av fast programvara och MEAP-program
Resultat
Lyckades, misslyckande
Om en felkod visas på skärmen när du slår på maskinen ska du kontakta din återförsäljare eller servicerepresentant.
När <Inbyggd McAfee-kontroll> är inställt på <På>
Maskinen tar flera minuter att starta om efter att du har angett den här inställningen för första gången.
<Systemverif.- \nmonitor> visas på skärmen <Hem> och du kan använda detta för att kontrollera loggposterna med obehörig användning osv.

<Rekommend. säkerhetsuppsätt. för användningsmiljö>

 (Inställningar/Registrering)  <Hanteringsinställningar>  <Säkerhetsinställningar>
Du kan nu ange alla rekommenderade säkerhetsinställningar för din användningsmiljö genom att välja maskinens typ av miljö. Se ”Guide för säkerhetsinställningar” för de tillgängliga miljötyperna. Guide för säkerhetsinställningar
Om någon av maskinens säkerhetspolicyinställningar har angetts kan <Rekommend. säkerhetsuppsätt. för användningsmiljö> inte användas.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Rekommend. säkerhetsuppsätt. för användningsmiljö>
<1. Intranät och Internetanslutning>
<2. Direkt Internetanslutning>
<3. Internetanslutning förbjuden>
<4. Privat (hem)nätverk>
<5. Publikt nätverk>
<6. Strikt konfidentiell informationsmiljö>
<Rensa>
Ja
Ja
Ja
Nej
C
Visual Message Settings
Om du ändrar maskinen till varje typs rekommenderade säkerhetsinställningar, kan funktioner du vill använda, bli otillgängliga eller andra problem kan uppstå. I det här fallet kan du ångra ändringarna och återställa de tidigare säkerhetsinställningarna.
Om du har manuellt ändrat inställningar som ändrades med <Rekommend. säkerhetsuppsätt. för användningsmiljö>, bibehålls de inte. Maskinen återgår till tillståndet innan <Rekommend. säkerhetsuppsätt. för användningsmiljö> körs.
9F44-0UA