Změny z Ver. 3.12 na Ver. 3.13

Změny ve verzi platformy Ver. 3.13 jsou uvedené dole. U některých modelů nemusí být dostupné zde uvedené funkce a nastavení. Podrobnosti najdete v popisech v odkazech u každé změny.

Změny funkcí

Byl přidán typ papíru „Magnetický“.
Přejmenování tlačítka zobrazeného na obrazovce <Hlavní obrazovka>
Do informací v části Uživatel, který má být registrován do místního zařízení byla přidána položka Uživatelé budou muset při prvním přihlášení změnit svoje heslo

Změny obrazovky Nastavení/Uložení

Přejmenování položky <Autom. výběr zásuvky na papír Zap/Vyp>
Přejmenování položky <Autom. výběr zásuvky na papír podle barvy>
A33Y-015