Ændringer fra ver. 3.12 til ver. 3.13

Ændringerne af platformversion version 3.13 vises herunder. De funktioner og indstillinger, der er angivet her, er muligvis ikke tilgængelige på visse modeller. Få flere oplysninger ved at se beskrivelserne i linkene til hver ændring.

Ændringer af funktioner

Omdøbning af en knap, som vises på <Hjem>-skærmen
Når du føjer emner til for at tvinge brugere til at ændre deres adgangskode ved første log ind, så oplysningerne om den bruger, som skal registreres på en lokal enhed.

Ændringer af Indstillinger/Registrering

Omdøbning af <Automatisk papirskuffevalg Til/Fra>
Omdøbning af <Automatisk papirskuffevalg baseret på farve>
986L-009