Wijzigingen van ver. 3.12 tot ver. 3.13

De wijzigingen in de platvormversie 3.13 worden hieronder opgesomd. De functies en instellingen die hier worden vermeld, zijn mogelijk niet beschikbaar op sommige modellen. Zie voor details de beschrijvingen in de links bij elke wijziging.

Wijzigingen in functies

Magnetisch is toegevoegd als beschikbaar papiertype.
Wijziging van de naam van de knop weergegeven op het <Home>-scherm
Toevoeging van een item om gebruikers te dwingen bij de eerste aanmelding hun wachtwoord te wijzigen naar de informatie van de gebruiker die op het lokale apparaat moet worden geregistreerd

Wijzigingen in Instellingen/registratie

Naamswijziging van <Autom. selectie papierlade Aan/Uit>
Naamswijziging van <Auto. selectie papierlade op basis van kleur>
986S-009