Ändringar från version 3.12 till version 3.13

Förändringarna i plattformversion 3.13 listas nedan. De funktioner och inställningar som listas här kanske inte är tillgängliga på vissa modeller. Se beskrivningarna i länkarna i varje ändring för mer information.

Ändringar av funktioner

Byta namn på knappen som visas på <Hem>-skärmen
Lägga till ett objekt, för att tvinga användare att ändra sina lösenord vid första inloggning, till informationen om användaren som ska registreras på den lokala enheten

Ändringar i Inställningar/Registrering

Byta namn på <På/av för automatiskt papperslådval>
Byta namn på <Automatiskt val av pprslåda baserat på färg>
986X-009