Елементи, показвани в екрана <Начало>

В този раздел са описани елементите, показвани в екрана <Начало>.

Бутони за функции

Тези бутони ви позволяват да отворите екраните с основни функции, като например "Копиране" и "Сканиране и изпращане".
Когато сте регистрирали често използвани настройки и дестинации като <Персонално>/<Споделено>, те се добавят като бутони.
Когато натиснете и задържите бутон, настройките, свързани с бутона, ще се покажат.

Преки пътища

Можете да зададете кратки пътища за бутоните на често използвани функции. Създаване на пряк път за често използвана функция

Този бутон ви позволява да персонализирате и управлявате екрана <Начало>. Можете също да изведете менюто, като натиснете и задържите фона.
Персонализирането на екрана <Начало> ви позволява да промените фона и размера на бутоните. Настройките за управление ви позволяват да покажете/скриете хронологията и т.н. Персонализиране на екрана <Начало>
Можете също да изведете <Меню>, като натиснете и задържите фона на екрана <Начало>.

<Вход>/<Изход>

Можете да влезете/излезете, като натиснете този бутон. Вход в системата на машината

 (Настр./Регистр.)

Можете да изведете екрана <Настройки/Регистриране>, като натиснете този бутона.

<Хронология>

Можете да отворите настройката за хронологията и съобщенията за някои функции. За подробности вж. Спецификации за показване на хронологията.

 (Сист. контрол)

Можете да проверите състоянието на отпечатване, състоянието на изпращане/получаване на факс, историята на използване и т.н. Освен това ви позволява да проверите оставащото количество на хартията и тонера, състоянието на грешка и т.н. Използване на сензорния дисплей

Зона за показване на бутоните

В зависимост от режима и състоянието на използване на машината отляво надясно се появяват следните три вида бутони. Имайте предвид, че показаните бутони се различават в зависимост от модела ви и инсталираните опции.
Бутон за изваждане на USB памет
: Екран за потвърждаване на изваждането на запаметяващ носител
Бутон към процедурата за възстановяване/смяна/снабдяване
: Екран на процедурата за възстановяване от засядане на хартия
: Екран на процедурата за възстановяване от засядане на телчета за телбод или екран на процедурата за смяна на касетата с телчета за телбод
: Екран на процедурата за смяна на тонер касетата
: Екран на процедурата за смяна на контейнера за отработен тонер
: Екран на процедурата за отстраняване на отпадъци от телбод/перфориране/изрязване
: Екран на процедурата за смяна на резервна част
Бутон <Превкл. Език/Клавиатура>
: Екран за превключване на езика на дисплея/клавиатурата

Зона за показване на състоянието

Състоянието на машината, процесите, които се изпълняват в момента, грешките и т.н. се показват посредством съобщения и икони. Контрамерки при всяко от съобщенията за грешка

Бутони с цифри ([0] до [9], [*], [#])

Натиснете, за да въведете числови стойности, *, и #. Въвеждане на символи

 (Нулир.)

Натиснете, за да отмените настройките и да възстановите предишните зададени настройки.

 (Старт)

Натиснете, за да започнете копирането или сканирането на документи. Можете да регулирате времето за докосване, необходимо за започване на процеса по стартиране. <Закъснение разпознаване докосване бутон за старт>

 (Изчистване)

Натиснете, за да изтриете въведени стойности или символи.

/

Натиснете, за да увеличите или намалите размера на числовите бутони, показани на екрана.
 до  са показани на екрани, различни от екрана <Начало>.
9CX5-04K