Спецификации за показване на хронологията

Следните два типа информация се показват в хронологията.
За информация относно иконите и елементите, показвани в хронологията, вижте Елементи, показвани в хронологията.
Хронология може да бъде показана за всеки вписан потребител. Ако не сте влезли в системата, може да се покаже споделена хронология за потребители, които не използват удостоверяване, като неудостоверени потребители и гостуващи потребители. Променете настройките за <Разреши потр. без автент. да използват хронология> и <Разреши вс. потреб. с вход да използва хронолог.> според вашите нужди. Персонализиране на екрана <Начало>
Хронологията за потребителите, които не използват удостоверяване, като неудостоверени потребители и потребители гости, се запазва, когато <Настр.за бързо стартиране за захранването> е с настройка <Вкл.> и се извърши бързо стартиране. Ако захранването се изключи, когато <Настр.за бързо стартиране за захранването> е с настройка <Изкл.> или не може да се извърши бързо стартиране, хронологията за потребителите, които не използват удостоверяване, като неудостоверени потребители или потребители гости, се изтрива.
Хронологията не може да се импортира/експортира. Импортиране/експортиране на данни за настройки

Настройване на история

Хронологията е удобна за потребители, които често използват едни и същи настройки и дестинации за функциите, като „Копиране“ и „Сканиране и изпращане“. Използваните настройки се добавят автоматично към хронологията и могат да бъдат натиснати за извикване на същите настройки.
Хронологията показва настройките за следните функции:
Копиране
Факс
Сканиране и изпращане
Сканиране и запаметяване (Мрежа)
Достъп запм.файлове (отпечатване на файлове Мрежа)
Последните 10 задачи се запазват като хронология в хронологичен ред. По-старите задачи се изтриват от хронологията. Когато задачата преди последната се използва отново, редът на най-горните две задачи се променя, но броят на задачите в хронологията остава същият. Но ако настройките бъдат променени, след като са извикани отново, те се считат за нови настройки.
За да изтриете автоматично добавена история или да запазите настройките на тази история в екрана <Начало> като личен/споделен бутон, натиснете и задръжте историята. Не можете обаче да зададете <Извежд.екран за потвърждение при повторно повикване> и <Стартиране на Операция за извикване (Операцията се стартира при натискане на бутона)>, когато регистрирате личен/споделен бутон от хронологията. Регистриране на лични/споделени бутони
Когато <Ограничав. повторно изпращ. от регистър> е с настройка <Вкл.>, историята на "Факс" и "Сканиране и изпращане" не се запазва в хронологията.
Паролите по-долу могат да бъдат включени в хронологията за всеки влязъл потребител.
Пароли за влизане в целеви файлови сървъри за Сканиране и изпращане
Пароли за шифроване за Сканиране и запаметяване (<Нужна е парола за отваряне на документа.> и <Нужна е парола за промяна на достъп.>)
Дали паролата да се включва в хронологията за влезлия потребител, може да се промени в <Забран. кеширане парола за автентикация>. Въпреки това паролата в <Парола> за факс функцията се запазва в хронологията независимо от настройката на <Забран. кеширане парола за автентикация>.
Паролата не се запазва в хронологията за неудостоверените потребители или потребителите гости независимо от настройката на <Забран. кеширане парола за автентикация>. Въпреки това, ако паролата в <Парола> за факс функцията е зададена, тя не се показва в хронологията.
Ако <Управл. на кодове за достъп до Адр. книга> е с настройка <Вкл.>, регистърът на изпратените задачи ("Факс" и "Сканиране и изпращане") за неудостоверени потребители и потребители гости не се показва в хронологията.
Историята на настройките на потребителя, който е влязъл в системата, може да се споделя с множество машини като данни за персонализация, като се използва синхронизация на настройките. Списък на елементите, които могат да се персонализират
С Достъп запм.файлове, файловете се записват в хронологията заедно с настройките, с които се отпечатват. Не можете да изберете друг файл и да използвате повторно само настройките. Съответните настройки на хронологията също не могат да се използват, ако файлът е бил изтрит или преместен.

Бележки

Известията се показват, когато потребителят, който е влязъл в системата, има неотпечатани задачи. Печатът може да се изпълни чрез показване на екрана за печат от показаната хронология.
Съобщенията не се показват в хронологията, ако <Лично> е зададено на <Изкл.> в <Настройки за показване списък със задачи>.
Ако <Показване на задачи на други потребители> е зададено на <Вкл.>, общият брой неотпечатани задачи за потребителя, който е влязъл в системата, и неотпечатаните задачи за други потребители се показва в съобщенията.
9CX5-04L