Почистване на подаващото устройство

Ако някои от посочените по-долу проблеми възникне по време на сканиране на документ от подаващото устройство, извършете почистване на подаващото устройство.
Документът не може да се сканира ясно
Форматът на документа не може да се разпознае правилно
Документът се замърсява по време на сканирането
Често засяда хартия
Завъртете ролките, докато ги почиствате.
1
Изключете захранването и изключете захранващия кабел от електрическия контакт.
Изключване на машината
Проверете работното състояние на машината, преди да изключите захранването. Можете да изключите захранването дори ако машината изпълнява операция, но това може да причини прекъсване на операцията или повреда на данните.
2
Дръпнете лоста и отворете капака на подаващото устройство.
3
Почистете ролките във вътрешността на подаващото устройство.
Намокрете кърпа с вода, изстискайте я добре, след което забършете ролките с нея. След това забършете ролките с мека и суха кърпа.
Ако ролките и прилежащите им участъци са силно замърсени, ги почистете. За целта намокрете кърпа с вода, изстискайте я добре, след което забършете замърсените участъци. След това забършете участъците с мека и суха кърпа.
4
Почистете отвътре вътрешния капак на подаващото устройство.
Отворете вътрешния капак на подаващото устройство.
Забършете прозрачната пластмасова част.
Намокрете кърпа с вода, изстискайте я добре, след което забършете пластмасовата част с нея. След това забършете пластмасовата част с мека и суха кърпа.
Изчакайте, докато влагата изсъхне напълно, преди да пристъпите към следващата стъпка.
Забършете ролките (общо на три места) под вътрешния капак.
Намокрете кърпа с вода, изстискайте я добре, след което забършете ролките с нея. След това забършете ролките с мека и суха кърпа.
Изчакайте, докато влагата изсъхне напълно, преди да пристъпите към следващата стъпка.
Затворете вътрешния капак на подаващото устройство.
Когато затваряте вътрешния капак на подаващото устройство, внимавайте да не прещипете пръстите си, тъй като това може да доведе до лично нараняване.
5
Почистете зоната за сканиране на подаващото устройство (тънка стъклена ивица) и бялата зона (ролки и плоскост).
Отворете подаващото устройство.
Почистете бялата плоскост.
Намокрете кърпа с вода, изстискайте я добре, след което забършете плоскостта с нея. След това забършете плоскостта с мека и суха кърпа.
Изчакайте, докато влагата изсъхне напълно, преди да пристъпите към следващата стъпка.
Почистете зоната за сканиране на подаващото устройство.
Намокрете кърпа с вода, изстискайте я добре, след което забършете зоната с нея. След това избършете зоната с мека и суха кърпа.
Изчакайте, докато влагата изсъхне напълно, преди да пристъпите към следващата стъпка.
Затворете подаващото устройство.
Когато затваряте подаващото устройство, внимавайте да не прещипете пръстите си, тъй като може да се нараните.
6
Затворете внимателно капака на подаващото устройство.
Когато затваряте капака на подаващото устройство, внимавайте да не прещипете пръстите си, тъй като може да се нараните.
7
Включете щепсела в електрическия контакт, след което включете захранването.
Включване на машината
Ако все още се появяват ивици върху оригиналите или хартията след операцията за почистване на подаващото устройство
Заредете около 10 листа хартия с формат A4 в подаващото устройство и изпълнете процедура по-долу за извършване на <Почистване на подаващото устройство>. Когато се покаже съобщение, което ви уведомява, че почистването е завършено, проверете дали проблемът е разрешен, като използвате подаващото устройство, за да копирате оригинал.
Почистването на подаващото устройство отнема приблизително 15 секунди.

9CX5-01E