Резервни части

Този раздел описва резервни части (консумативи/консумативни части), използвани от машината. Закупувайте резервните части от вашия търговец или сервизен представител, от който сте закупили машината. Спазвайте предпазните мерки за използване и съхраняване на резервни части.
Оригинални консумативи
Canon непрекъснато разработва технологични нововъведения за произведените от Canon тонери, тонер касети и части, които са специално проектирани за употреба в мултифункционалните устройства Canon.
Възползвайте се от предимствата на оптималната производителност при печат, печата на големи обеми и висококачествените разпечатки, постигнати с новите усъвършенствани технологии на Canon. Затова използването на оригинални консумативи на Canon е препоръчително за вашите многофункционални устройства Canon.
За информация за използване и съхраняване на резервни части следвайте предпазните мерки, посочени в Важни инструкции за безопасност, включени в устройството.
Можете да проверите текущото количество на сменяемите резервни части.

Консумативи

Тонер касета за подмяна

Проверете дали кодът на предния капак на устройството и кодът на опаковката на оригиналния тонер са еднакви.
Наименование на модела
Оригинален тонер Canon
imageRUNNER C3326i
Canon C-EXV 65 Toner Black (черно)
Canon C-EXV 65 Toner Cyan (циан)
Canon C-EXV 65 Toner Magenta (магента)
Canon C-EXV 65 Toner Yellow (жълто)
Съхранявайте тонер касетите, както е описано по-долу
Съхранявайте тонер касетите при следните условия:
Температурен диапазон за съхранение: 10°C до 30°C
Диапазон на влажност за съхранение: 20% до 80% RH (относителна влажност, без конденз)*
* Дори в границите на одобрения диапазон за влажност при съхранение, в тонер касетата могат да се образуват капки вода (конденз), ако температурите вътре и извън тонер касетата се различават. Кондензацията ще повлияе неблагоприятно на качеството на печат.
Съхранявайте неотворени непосредствено до момента на употреба.
Не съхранявайте тонер касетите в изправено положение или с долната част нагоре.
Не съхранявайте тонер касетите на следните места:
Места, изложени на открит огън
Места, изложение на пряка слънчева светлина
Места, изложени на прекомерно солен въздух
Места, изложени на силно корозивни газове (напр. аерозолни спрейове или амоняк)
Много горещи и/или влажни местоположения
Места, изложени на резки промени в температурата и влажността, които е вероятно да доведат до конденз
Изключително запрашени места
Места, достъпни за деца
Места близо до продукти, които излъчват магнетизъм
Внимавайте за фалшиви тонери
Имайте предвид, че на пазара се предлагат фалшиви тонери Canon. Използването на фалшив тонер може да влоши качеството на печат или работата на устройството. Canon не носи отговорност за неизправности, инциденти или повреди, предизвикани от използването на фалшив тонер.
За повече информация вижте global.canon/ctc.
За информация относно събирането на използвани тонер касети вижте Важни инструкции за безопасност.

Барабан

Име на продукт
Номер на модела
imageRUNNER C3326i
Canon C-EXV 49 Drum Unit
Съхранявайте барабанните модули, както е описано по-долу
Съхраняването на барабанните модули на неподходящо място или среда може да причини проблеми, като например загуба на данни.
Температурен диапазон за съхранение: 10°C до 30°C
Диапазон на влажност за съхранение: 20% до 80% RH (относителна влажност, без конденз)*
* Дори в границите на одобрения диапазон за влажност при съхранение, в барабанната касета могат да се образуват капки вода (конденз), ако температурите вътре и извън тонер касетата се различават. Кондензацията ще повлияе неблагоприятно на качеството на печат.
Съхранявайте ги неотворени и ги отваряйте непосредствено преди употреба.
Съхранявайте опаковъчния материал безопасно за бъдеща употреба. Той ще ви е необходим в случай на съхранение на устройството с отстранена барабанна касета.
Не съхранявайте барабанните модули изправени или с долната част нагоре.
Не съхранявайте барабанните модули на следните места:
Места в близост до открит огън
Места, изложени на пряка слънчева светлина или ярка светлина за повече от пет минути
Места, силно изложени на корозивни газове (напр. аерозолни спрейове или амоняк)
Много горещи и/или влажни места
Места, подложени на резки промени в температурата и влажността, които могат да причинят конденз
Много запрашени места
Места, достъпни за деца
Места в близост до продукти, засегнати от магнетизъм (напр. флопи дискове или дискови устройства)
Места близо до продукти, които излъчват магнетизъм

Кутии със скоби за телбод за подмяна

Винаги използвайте специалните резервни кутии със скоби за телбод за тази машина. Имайте предвид, че номерът на модела скоби за телбод, които да се използват, се различава според финишъра.
Име на финишъра
Оригинална кутия със скоби за телбод на Canon
Inner Finisher-L
Staple-P1

Консумативни части

Резервоар за отпадъчен тонер

Винаги използвайте специалния резервоар за отпадъчен тонер за тази машина.
WT-202

Фиксиращ модул

Процедурата по подмяната е в следния PDF файл. Следвайте инструкциите, предоставени на вашия търговец или сервизен представител.
FX-503
 (Процедура по подмяна)

Вторична външна трансферна ролка

Процедурата по подмяната е в следния PDF файл. Следвайте инструкциите, предоставени на вашия търговец или сервизен представител.
TR-501
 (Процедура по подмяна)

ITB модул

Процедурата по подмяната е в следния PDF файл. Следвайте инструкциите, предоставени на вашия търговец или сервизен представител.
TB-501
 (Процедура по подмяна)

Комплект за поддръжка на ADF

Процедурата по подмяната е в следния PDF файл. Следвайте инструкциите, предоставени на вашия търговец или сервизен представител.
DR-202
 (Процедура по подмяна)
9CX5-01W