Отстраняване на неизправности

Ако възникне проблем, докато използвате машината, първо проверете следните елементи. Ако проблемът не може да бъде разрешен или е необходима проверка, свържете се с вашия търговец или със сервизен представител.

Какъв проблем имате?

Когато има заседнала хартия/телчета за телбод*

Процедурите за отстраняване на заседнала хартия и телчета за телбод* са описани в Въведение.
* Само машини с функция за захващане с телбод
9CX5-0R5