Използване на персонално удостоверяване за управление на печатане/факс/отдалечено сканиране през компютър

Можете да приложите управление на персоналното удостоверяване за печат, факс и отдалечено сканиране (Използване на вашия компютър за сканиране (Отдалечено сканиране) (Windows)) през компютър. Това може да даде по-добра защита, тъй като машината не приема тези операции, ако потребителят не е идентифициран.
 (Настр./Регистр.)  <Настройки за управление>  <Управление на потребители>  <Управление на автентикация>  <Огр. на зад. от отдал. устр. без автент. на потребит.>  <Вкл.>  <OK>  (Настр./Регистр.)  (Настр./Регистр.) <Прил. пром. наст.>  <Да>
9CX5-0CF