Конфигуриране на функциите за удостоверяване

Можете да конфигурирате методите за вписване на потребители, устройствата за удостоверяване и другите функции за удостоверяване на базата на вашите системна среда и нужди. Можете също така да посочите как да се показва екранът за вписване.

Конфигуриране на методите за вписване на потребител и на устройствата за удостоверяване

Посочете методите за вписване на потребител (Метод на вписване) и устройствата за удостоверяване (Устройство за удостоверяване). Имайте предвид, че устройствата за удостоверяване трябва да се настроят преди конфигуриране на настройките по-долу.
1
Стартирайте Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление). Стартиране на Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
2
Щракнете върху [Settings/Registration] в страницата на портала. Екран на Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
3
Щракнете върху [User Management]  [Authentication Management].
4
Щракнете върху [Basic Settings]  [Edit...].
5
Изберете квадратчето за отметка за [Use the user authentication function] и посочете желаните настройки.
Изберете методите за вписване, които искате да използвате, и посочете детайлните настройки като настройки на устройството за удостоверяване.
Използване на удостоверяване с клавиатура
Конфигуриране на детайлни настройки за функциите за удостоверяване
6
Щракнете върху [Update].
7
Рестартирайте машината. Рестартиране на машината

Указване кога да се показва екранът за вписване

Можете да укажете кога да се показва екранът за вписване, като изберете "когато започнете да използвате машината" или "след натискане на функционален бутон". Ако бъде избрано "след като бъде натиснат бутон за функция", може да зададете функциите, изискващи влизане на потребителя. Функциите, които не са посочени, са налични за нерегистрирани потребители.
1
Стартирайте Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление). Стартиране на Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
2
Щракнете върху [Settings/Registration] в страницата на портала. Екран на Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
3
Щракнете върху [User Management]  [Authentication Management].
4
Щракнете върху [Control Panel Settings]  [Edit...].
5
Задайте необходимите настройки.
[Login Settings]
В [Display Login Screen:] изберете кога да се показва екранът за вписване.
Ако сте избрали [Display login screen when functions requiring authentication are selected], също така изберете функциите за показване на екрана за вписване.
Ако промените тази настройка, <Огранич. достъп до задачи на други потребители> може да се зададе на <Вкл.>. Отношението между настройките се указва по-долу. <Огранич. достъп до задачи на други потребители>
Когато се постави отметка в квадратчето [Display login screen when operation is started on the device]:
<Копиране/Отпечатв.>, <Изпращане> и <Запаметя- ване> в <Огранич. достъп до задачи на други потребители> се задават на <Вкл.>
Когато се постави отметка в квадратчето [Display login screen when functions requiring authentication are selected] и има отметка в квадратчето [Copy], [Access Stored Files] или [Print] в [Select Function That Will Require Authentication]:
<Копиране/Отпечатв.> в <Огранич. достъп до задачи на други потребители> се задава на <Вкл.>
Когато се постави отметка в квадратчето [Display login screen when functions requiring authentication are selected] и има отметка в квадратчето [Fax] или [Scan and Send] в [Select Function That Will Require Authentication]:
<Изпращане> в <Огранич. достъп до задачи на други потребители> се задава на <Вкл.>
Когато се постави отметка в квадратчето [Display login screen when functions requiring authentication are selected] и има отметка в квадратчето [Scan and Store] в [Select Function That Will Require Authentication]:
<Запаметя- ване> в <Огранич. достъп до задачи на други потребители> се задава на <Вкл.>
Ако искате да зададете <Огранич. достъп до задачи на други потребители> на <Изкл.>, задайте го на <Изкл.>, след като тази настройка завърши.
[Login Screen Background Settings]
Можете да посочите фоново изображение за екрана за вписване.
6
Щракнете върху [Update].
9CX5-0CE