Настройване на качеството на изображението

Можете да сканирате с оптимално качество на изображението, подходящо за вашия тип оригинал. Например да направите цветовата тоналност прекрасна за оригинали със снимки, а контрастът да е рязък за оригинали само с текст, което ги прави лесни за четене.
1
Поставете оригинала. Поставяне на оригинали
2
Натиснете <Сканиране и изпращане>. Екран <Начало>
3
Задайте дестинацията на екрана с основни функции за сканиране. Екран с основни функции за сканиране
4
Натиснете <Настройки>  <Тип оригинал>.
5
Изберете типа на оригинала и натиснете <OK>.
За да настроите нивото на приоритет при обработването на текст/снимка, натиснете <Настройване на ниво> изберете <Приоритет на текст> или <Приоритет на снимка>.
6
Натиснете <Затвар.>.
7
Натиснете  (Старт).
Оригиналите се сканират и изпращането/запаметяването стартира.
Ако явлението, наречено моаре (шум с лентов шаблон), се появява при сканиране на оригинал, регулирайте рязкостта. Регулиране на рязкостта при сканиране (Рязкост)
9CX5-095