Задаване на IP адрес

За да се свърже машината към мрежа, се изисква уникален IP адрес. Машината поддържа две версии на IP адресите: "IPv4" и "IPv6". Задайте ги и ги използвайте според средата си. Можете да използвате IPv4 или IPv6. Можете също така да ги използвате едновременно.
Когато е избран метод за свързване с основната линия и резервната линия в <Избор на интерфейс>, задайте IP адрес на резервната линия в <Настройки за IP адрес> в <Настройки на резервна линия>.
9CX5-03R