Работа с файлове и папки на други устройства

Можете да използвате машината за извършване на отдалечени операции, като напр. проверка и изтриване на файлове, в Усъвършенствана кутия на друг мултифункционален принтер на Canon или на сървър на Windows.
1
Натиснете <Достъп запм.файлове>. Екран <Начало>
2
Натиснете <Мрежа>.
3
Изберете устройството, до което искате да получите достъп.
<Горе>
Натиснете, за да се придвижите до по-горното ниво спрямо текущото.
<Пров. инф-я за паметта>
Избирането на устройство и натискането на <Детайли> ви позволява да проверите информацията (протокол/път) на устройството.
Можете да използвате лична папка като местоназначение. За информация относно настройките на лична папка вижте Конфигуриране на персонални папки.
4
Работа с файлове и папки.
Работа с файлове и папки.
Текущо показано местоположение
Показва местоположението (пътя), където са записани файловете и папките на .
Записани файлове и папки
Показва дали файловете и папките са избрани, иконите, показващи типа на файла или папката, имената, размерите на файловете и датите/часа на записване.
Натиснете <Име> или <Дата/Час>, за да сортирате списъка с файлове и папки по име или дата/час във възходящ () или низходящ () ред.
Ако влизането е с управление на личното удостоверяване, се запазва последното използвано условие на сортиране. Списък на елементите, които могат да се персонализират
Когато се избират файлове, се показват икони с номера, за да можете да ги изберете. Ако отпечатвате множество файлове едновременно, те се отпечатват в този ред.
В споделеното място се подготвя папка с име "folder".
Брой на избраните файлове
Показва броя на файловете в селекцията.
<Отпечатване>
Отпечатва файловете. Отпечатване на файлове на други устройства
<Операции с папка>
Натиснете, за да създадете папки.
<Извежд. изобр.>
Показва изображението за визуализация на файл. Можете също така да отпечатате, след като проверите изображението за визуализация.
<Отмяна на избор>
Премахва селекцията от всички файлове, избрани в .
<Редактиране на файла>
Натиснете, за да се покаже менюто за добавяне, показване на подробна информация за, изтриване или преименуване на избрания файл.
Бутон за превключване на показването
Натиснете <Горе>, за да се придвижите до по-горното ниво спрямо текущото. За актуализиране на съдържанието на показния екран натиснете .
За промяна на име на файл
За показване на изображението за визуализация на файл
За проверка на подробната информация за файл
За изтриване на файл
За сканиране и записване на документи
За създаване на папка
За проверка на подробната информация за папка
Когато операцията приключи, натиснете <Прекъсв.>. <Прекъсв.> се извежда само когато са изпълнени всички от посочените условия.
Не е осъществено удостоверяване на потребител
Машината е вписана в свързания файлов сървър
9CX5-0A6