Показва се съобщение или номер със знак "#" отпред (код за грешка)

Ако на екрана на машината или на Remote UI (Потребителския интерфейс за отдалечено управление) е показано съобщение или число, започващо със знака "#" (код на грешка), на екрана за подробни данни за регистъра на заданията или отчета за управление на комуникацията, проверете следните неща, за да видите какво е решението.
9CX5-0RH