Проблеми със защитата

Настройките в <Настр./Регистр.> не се възстановяват дори квадратчето за отметка в настройките на правилата за защита да не е избрано.

Елементите, променени с прилагането на настройките за правила за защита, не се възстановяват просто с премахването на отметката в квадратчето. Премахнете отметката от квадратчето и променете съответните настройки от бутона (Настр./Регистр.) или от <Настройки/Регистр.> в Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление).
Елементи на настройката за правилата за защита

Не могат да бъдат импортирани настройките правилата за защита при импортиране.

Не сте ли задали парола за правилата за защита, различна от тази в устройството източник? Премахнете паролата в устройството дестинация или задайте същата парола, като тази в устройството източник.
Използване на парола за защита на настройките на правилата за защита

Извежда се екранът за въвеждане на паролата на администратора по сигурността даже и да не е зададена парола.

Ако импортирате настройки за правила за защита, за устройството дестинация се задава същата парола, ако парола за правилата за защита е зададена в устройството източник. Проверете паролата в устройството източник.
9CX5-0RE