Registriranje odredišta u brzinskom gumbu

Odredište koje se često upotrebljava praktično je registrirati u brzinskom gumbu. Na ovaj način jednostavnim pritiskom gumba možete brzo odrediti odredište. Osim što u brzinskom gumbu možete registrirati broj faksa ili adresu e-pošte, također možete registrirati i lokaciju mape datotečnog poslužitelja (IP adresu i put) koji će se upotrijebiti prilikom pohranjivanja skeniranih podataka.
1
Pritisnite <Postavke odred./prosljeđivanja>. Zaslon <Početni prikaz>
2
Pritisnite <Registriranje brzinske tipke>.
3
Odaberite broj brzinskog gumba u kojem želite registrirati odredište i pritisnite <Registriraj/Uredi>.
Svakom brzinskom gumbu se dodjeljuje jedan troznamenkasti broj (od 001 do 200). Brzinski gumb također možete zadati tako da pritisnete  i putem numeričkih tipki unesete troznamenkasti broj.
4
Odaberite vrstu odredišta koju želite registrirati.
Odaberite <Faks>, <E-mail>, <I-faks> ili <Datoteka> kao vrstu odredišta koju želite registrirati. Registriranje odredišta u adresaru
5
Pritisnite <Naziv>  unesite naziv odredišta i pritisnite <OK>.
6
Pritisnite <Naziv brz. tipke> unesite naziv brzinskog gumba koji će se prikazivati te potom pritisnite <OK> <Dalje>.
7
Postavke konfigurirajte u skladu s vrstom odredišta odabranom u koraku 4.
Dodatne informacije o postavkama potražite u koraku 7 odjeljka Registriranje odredišta u adresaru.
8
Pritisnite <OK>  <Zatvori>.
Odredišta registrirana u brzinskim gumbima moguće je kombinirati u grupe i registrirati kao samostalna odredišta. Pojedinosti potražite u odjeljku Registriranje grupe u brzinskom gumbu.
Kako biste promijenili ili izbrisali informacije o odredištima registriranim u brzinskim gumbima pogledajte odjeljak Uređivanje registriranih odredišta u brzinskim gumbima.
Odredišta pohranjena u brzinskim gumbima također se prikazuju u lokalnom adresaru.
Ako je LDAP poslužitelj već registriran na uređaju (Registriranje LDAP poslužitelja), odredišta možete potražiti i registrirati ih u brzinskim gumbima. Pritisnite <Postavke odred./prosljeđivanja>  <Registriranje brzinske tipke>  odaberite brzinski gumb koji želite registrirati pritisnite <Registriraj/Uredi>  <LDAP poslužitelj> pa potražite odredište u odjeljku <Pretraži po uvjetima>. Nakon što potvrdite postavke odredišta, pritisnite <Naziv brz. tipke> unesite naziv brzinskog gumba koji će se prikazivati pritisnite <OK>.
Kada su korisničko ime i lozinka točni, ali se pretraživanjem ne dobije niti jedan rezultat, provjerite postavku vremena na LDAP poslužitelju i uređaju. Ako se postavka vremena između LDAP poslužitelja i uređaja razlikuje za pet ili više minuta, pretraživanje nije moguće.
Za razliku od adresara, ne možete istovremeno odabrati više od jednog odredišta koje želite registrirati.
Informacije dostupne putem LDAP poslužitelja sastoje se samo od imena i prezimena te brojeva faksa/adresa. Prema potrebi registrirajte ostale informacije iz stavke <Detalji/uredi>.
Registrirajte adresu iz povijesti slanja
U brzinski gumb možete registrirati odredište iz zapisnika zadataka slanja na zaslonu <Nadzor statusa>. Zahvaljujući tome ne morate ručno unositi broj faksa i druge informacije o odredištu, a time se i smanjuje mogućnost pogrešnog prijenosa zbog upotrebe pogrešno unesenih informacija o odredištu. Kada navedete adresu u zapisnicima zadataka slanja i pritisnete <Registriranje odredišta>  <Brzinska tipka>, zaslon za registriranje raznih stavki informacija o odredištu na brzinskom gumbu.
Provjera statusa i zapisnika za poslane i primljene dokumente
Provjera statusa i zapisnika za skenirane izvornike
9CYR-05L