Provjera statusa i zapisnika za skenirane izvornike

Provjerite statuse i zapisnike komunikacija za poslane i spremljene dokumente.
Kad se koristi osobno upravljanje autentičnošću, možete korisnicima ograničiti obavljanje radnji na zadacima drugih korisnika na zaslonu <Nadzor statusa>. <Ograniči pristup drugim korisničkim zadacima>

Provjera statusa poslanih/spremljenih dokumenata

1
Pritisnite  (Nadzor statusa).
2
Pritisnite <Slanje>  <Status zadatka>.
3
Provjerite statuse.
Odabir dokumenta i pritiskanje <Detalji> omogućava provjeru detaljnih informacija kao što su odredišta i broj stranica.
Odabir dokumenta i pritiskanje <Otkaži> omogućava otkazivanje slanja/spremanja.
Pritiskom na <Ispis popisa> ispisuje se popis zapisnika slanja/primanja dokumenata prikazanih na zaslonu
Pritiskanje <Detalji>  <Ponovno slanje> omogućava ponovno slanje dokumenata koji nisu uspješno poslani/spremljeni. Za definiranje drugog odredišta pritisnite <Promijeni odredište>. Za dokumente s više odredišta definiranih da koriste istu metodu slanja/spremanja, pritisnite <Popis za razašiljanje>,odaberite odredište, a zatim pritisnite <Ponovno slanje> ili <Promijeni odredište>.
Možete ponovno poslati dokumente kada je <Brisanje neuspjelih TX zadataka> postavljen na <Isključeno>. <Brisanje neuspjelih TX zadataka>
Možete promijeniti odredišta dokumenata koja su postavljena za slanje/spremanje u određeno vrijeme kao i dokumenata koji nisu poslani/spremljeni. Ne možete mijenjati odredišta za dokumente s više odredišta koji se šalju/spremaju ili kada je ograničen unos novog odredišta (Ograničavanje novih odredišta).

Provjera jesu li dokumenti uspješno poslani ili spremljeni

1
Pritisnite  (Nadzor statusa).
2
Pritisnite <Slanje>  <Dnevnik zadataka>.
3
Provjerite jesu li dokumenti uspješno poslani ili spremljeni.
<OK> se prikazuje u stupcu <Rezultat> kada se uspješno pošalje/spremi dokument. Ako je prikazano <NG>, to pokazuje da je dokument nije uspješno poslan ili spremljen jer je otkazan ili jer se dogodila pogreška.
Možete provjeriti kôd pogreške tako da odaberete dokument i pritisnete <Detalji>. Pomoću koda pogreške možete provjeriti uzroke pogrešaka i njihova rješenja. Rješenja za svaki kôd pogreške
Pritiskom na <Izvj.uprav. komunik.>, prikazani zapisnik slanja/spremanja može se ispisati kao popis.
Određivanje/registriranje odredišta iz povijesti slanja
Možete navesti odredišta i registrirati ih u adresar iz povijesti slanja na zaslonu <Nadzor statusa>. Time ne morate izravno unositi adresu i pomaže vam izbjeći slanje faksa na netočan broj zbog unošenja pogrešne adrese.
Kada navodite odredište: <Nadzor statusa> <Slanje> <Dnevnik zadataka> odaberite odredište za slanje <Postavi za odred.slanja> <OK>
Kada registrirate odredište: <Nadzor statusa> <Slanje> <Dnevnik zadataka>  odaberite odredište za registraciju <Registriranje odredišta> registrirajte odredište sa zaslona za registraciju za svaku vrstu odredišta
9CYR-093