Promjena prikazanog jezika

Možete promijeniti jezik i raspored tipkovnice koji su prikazani na zaslonu dodirne ploče. Ako često mijenjati jezik, praktično je upotrijebiti gumb <Promjena jezika/tipkovnice>. Slijedite postupak opisan u nastavku kako biste prikazali ovaj gumb na zaslonu dodirne ploče.

Promjena prikazanog jezika i rasporeda tipkovnice

1
Pritisnite  (Postavke/Registr.).
2
Pritisnite <Vaše postavke>  <Postavke pokazivača>  <Promjena jezika/tipkovnice>.
3
Odaberite jezik s popisa i pritisnite <OK>.
Za neke je jezike moguće promijeniti raspored tipkovnice. Nakon odabira jezika, pritisnite <Podesi>, odaberite vrstu rasporeda i pritisnite <OK>.

Prikazivanje gumba <Promjena jezika/tipkovnice> na zaslonu dodirne ploče

1
Pritisnite  (Postavke/Registr.).
2
Pritisnite <Vaše postavke>  <Postavke pokazivača>  <Prikaži tipku Promjena jezika/tipkovnice>.
3
Pritisnite <Uključeno>  <OK>.
Ako mogućnost postavite na <Uključeno>, ikona  bit će prikazana na dnu zaslona dodirne ploče. Jezik koji se trenutačno prikazuje možete promijeniti u neki drugi jezik tako da pritisnete gumb <Promjena jezika/tipkovnice>, odaberete željeni jezik s popisa i potom pritisnete <OK>.
Prikazani jezik možete promijeniti za svakog prijavljenog korisnika. Prilagođavanje izgleda prikaza zaslona i operacijskih uvjeta
9CYR-056