Prilagođavanje dodirnog zaslona

Kako biste se mogli jednostavnije koristiti zaslonom <Početni prikaz> i zaslonom s osnovnim značajkama svake funkcije, zaslon možete prilagoditi tako da prerasporedite gumbe ili izradite gumbe prečaca. Uz to, učinkovitije možete raditi tako da registrirate postavke koje su već zadane za često upotrebljavane funkcije na gumbe <Osobno>/<Zajedničko> ili tako da registrirate osobne postavke kako biste radno okruženje prilagodili svojim preferencijama.
Prilagodba zaslona <Početni prikaz>
Moguće je promijeniti redoslijed, veličinu i broj gumba prikazanih na zaslonu <Početni prikaz>, kao i pozadinsku sliku. U izborniku <Postavke upravljanja poč. zaslonom> možete prilagoditi postavke prikaza vremenske crte te prikazati/sakriti funkcijske gumbe.
Izrada prečaca
Na svakom zaslonu funkcije moguće je prikazati funkcijske gumbe prečaca. Praktično je registrirati često upotrebljavane funkcije jer se time te funkcije mogu opetovano upotrebljavati bez vraćanja na zaslon <Početni prikaz>.
Registracija omiljenih postavki
Ako često upotrebljavate istu kombinaciju postavki za kopiranje, faksiranje i skeniranje, praktično je te postavke registrirati kao <Omiljene postavke>.
Prilagođavanje zaslona s osnovnim značajkama
Možete promijeniti gumbe postavki koji se prikazuju na zaslonu s osnovnim značajkama (za kopiranje, faksiranje i skeniranje). Također možete prikazati drugačiji zaslon s osnovnim značajkama prilagođen svakom prijavljenom korisniku.
Izrada gumba <Osobno>/<Zajedničko>
Moguće je slobodno registrirati često upotrebljavane funkcije i postupke postavki na zaslonu <Početni prikaz>.
Promjena prikazanog jezika
Možete promijeniti jezik prikazan na zaslonu dodirne ploče i tipkovnici.
Izrada prečaca za postavke/registriranje
Možete izraditi prečac za bilo koju stavku postavki koji se prikazuje pritiskom na  (Postavke/Registr.). Ako se često koristiti stavkom postavki koja se nalazi na vrlo dubokoj razini izbornika, možete praktično upotrijebiti prečac za tu stavku kako biste brzo promijenili prikaz.
Postavke za svakog korisnika (Osobne postavke)
Za svakog je korisnika moguće promijeniti zaslon i radno okruženje.
9CYR-04Y