Kopiranje više izvornika na jedan list (N na 1)

Više stranica možete ispisati na jedan list. Ova funkcija omogućava kopiranje na manju količinu papira od izvornog broja stranica.
1
Postavite izvornik. Smještanje izvornika
2
Pritisnite <Kopiranje>. Zaslon <Početni prikaz>
3
Na zaslonu s osnovnim značajkama kopiranja pritisnite <Opcije>. Zaslon s osnovnim značajkama kopiranja
4
Pritisnite <N na 1>.
5
Odaberite način slaganja stranica i odaberite izvornu veličinu i format papira za kopiranje.
Odaberite koliko stranica treba ispisati na jedan list papira. Možete izmijeniti i raspored stranica.
Da biste obostrano kopirali ili skenirali obostrane izvornike na jednostane kopije, pritisnite <Postavke za obostrano>. Za više informacija o postavci pogledajte odjeljak „Obostrano kopiranje“ u 4. Koraku poglavlja Osnovni postupci kopiranja.
Pritisak na <Promijeni> u <Format originala> omogućava vam odabir formata izbornika, a pritisak na <Promijeni> u <Format papira> omogućava odabir formata papira.
6
Pritisnite <OK> <Zatvori>.
7
Pritisnite  (Start).
Započinje kopiranje.
Svi izvornici moraju biti istog formata.
Ako postavite <N na 1>, <Pomak> će automatski biti postavljen na <Sredina>.
9CYR-067