Upotreba osobne provjere autentičnosti za upravljanje ispisivanjem/faksiranjem/udaljenim skeniranjem putem računala

Možete primijeniti upravljanje osobnom autentikacijom za ispisivanje, faksiranje i daljinsko skeniranje (Korištenje računala za skeniranje (Udaljeno skeniranje)(Windows)) putem računala. Time osiguravate veći stupanj zaštite, jer uređaj ne prihvaća te radnje ako korisnik nije identificiran.
 (Postavke/Registr.)  <Postavke upravljanja>  <Upravljanje korisnicima>  <Upravljanje autentikacijom>  <Ograniči zadatke s daljin. uređ. bez korisničke autent.>  <Uključeno>  <OK>  (Postavke/Registr.)  (Postavke/Registr.) <Prim.podeš.promj.>  <Da>
9CYR-0CF