Uvoz/izvoz korisničkih podataka

Korisničke podatke spremljene na uređaju možete spremiti na računalo (izvoz), a možete i učitati korisničke podatke s drugih uređaja u uređaj koji upotrebljavate (uvoz). To je korisno ako želite registrirati više korisnika odjednom.
Kod informacija o uređivanju CSV datoteka za uvoz, pogledajte odjeljak Dodavanje i uređivanje korisničkih podataka u CSV datoteci.
Ako u CSV datoteci za uvoz postoje duplicirani podaci, prioritizirat će se i registrirati verzija podataka koji su očitani.
Preporučujemo da izvezete registrirane/uređene korisničke podatke i izradite sigurnosnu kopiju.

Izvoz korisničkih podataka

1
Pokrenite Remote UI (Udaljeni UI). Pokretanje sučelja Remote UI
2
Na stranici portala kliknite [Settings/Registration]. Zaslon sučelja Remote UI
3
Kliknite [User Management]  [Authentication Management].
4
Kliknite [Export].
5
Odaberite format datoteke i kliknite [Start Export].
Korisnički podaci izrađeni u datotečnom formatu koji možete upotrebljavati s korisničkom autentikacijom se izvoze. Datotečni nastavak je "csv".
6
Kako biste odredili lokaciju za spremanje datoteke, slijedite upute na zaslonu.
Spremit će se csv datoteka.

Automatski uvoz korisničkih podataka

Možete automatski ažurirati korisničke podatke tako da s vremena na vrijeme uvezete datoteke spremljene na navedenoj lokaciji.
1
Pokrenite Remote UI (Udaljeni UI). Pokretanje sučelja Remote UI
2
Na stranici portala kliknite [Settings/Registration]. Zaslon sučelja Remote UI
3
Kliknite [User Management]  [Authentication Management].
4
Kliknite [Import]  [Auto Import Settings...].
5
Označite potvrdni okvir za [Use auto import] i odredite tražene postavke.
[Auto import at the same time settings are updated]
Za početak uvoza kliknite gumb [Update].
[Host Name:]
Unesite naziv glavnog računala poslužitelja za pristup, zajedno sa stazom koja zahtijeva autentikaciju.
Primjer:
\\Naziv hosta
\\IP adresa\Naziv zajedničke mape
[File Path:]
Unesite stazu mape za uvoz.
[User Name:]/[Password:]
Unesite korisničko ime i zaporku potrebne za prijavljivanje u računalu u kojemu je spremljena datoteka za uvoz.
[File Update Confirmation Interval:]
Možete odrediti interval u minutama za provjeru datoteka za uvoz.
Ako se radnja ne može izvršiti u navedeno vrijeme jer je uređaj isključen ili je u stanju mirovanja, radnja će se izvršiti, a informacije će se reflektirati nakon oporavka uređaja.
[Import Method:]
Odaberite hoćete li uvesti isključivo ažurirane ili dodane korisničke podatke ili pak sve korisničke podatke.
Ako odaberete [Perform full import], a korisnik pod istim korisničkim imenom već je registriran, korisnički podaci će se prebrisati.
Prilikom uvoza podataka korisnika koji pristupa značajci Napredna pohrana s SMB-om, odredite odgovarajuću vrijednost u stupcu "password". Ako izvozite podatke s jednog uređaja i uvozite ih na drugi bez provođenja navedenog koraka, autentikacija možda neće uspjeti. (Vrijednost prilikom izvoza iznosi "********".)
Prilikom provođenja kompletnog uvoza, svi korisnici koji nisu navedeni u uvezenim datotekama bit će izbrisani s uređaja. Međutim, "-----" i "Administrator", koji se registriraju po zadanim postavkama, ostat će čak i ako nisu navedeni u uvezenim datotekama.
"User Authentication Format" jedini je podržani datotečni format. Osim toga, obavezan je stupac "uid".
Napominjemo da, ako upotrebljavate poslužitelj koji ne podržava komunikaciju šifriranu putem protokola SMB 3.0/3.1, korisnički podaci prilikom dohvaćanja nešifrirani prolaze komunikacijskim stazama.
6
Kliknite [Test Connection], potvrdite mogućnost povezivanja i kliknite [Update].

Ručni uvoz korisničkih podataka

Možete ručno odrediti podatke za uvoz i ažurirati korisničke podatke.
1
Pokrenite Remote UI (Udaljeni UI). Pokretanje sučelja Remote UI
2
Na stranici portala kliknite [Settings/Registration]. Zaslon sučelja Remote UI
3
Kliknite na [User Management] [Authentication Management].
4
Kliknite na [Import]  [Manual Import Settings...]
5
Odredite potrebne postavke.
[File Path:]
Odredite stazu datoteke za uvoz.
[File Format:]
Odaberite format datoteke za uvoz.
<Simple Device Login Format>:
Uvest će se korisnički podaci izvezeni s uređaja tvrtke Canon pomoću autentikacije lokanog uređaja SSO-H. Datotečni nastavak je "ldif".
<User Access Control for Advanced Space Format>:
Uvozi korisničke podatke izvezene s uređaja tvrtke Canon s kontrolom korisničkog pristupa Napredna pohrana. Datotečni nastavak je "csv".
<User Authentication Format>:
Uvozi korisničke podatke izrađene u datotečnom formatu koji možete upotrebljavati s korisničkom autentikacijom. Datotečni nastavak je "csv".
[Import Method:]
Odaberite hoćete li uvesti isključivo ažurirane ili dodane korisničke podatke ili pak sve korisničke podatke.
Ako odaberete [Perform full import], a korisnik pod istim korisničkim imenom već je registriran, korisnički podaci će se prebrisati.
Prilikom uvoza podataka korisnika koji pristupa značajci Napredna pohrana s SMB-om, odredite odgovarajuću vrijednost u stupcu "password". Ako izvozite podatke s jednog uređaja i uvozite ih na drugi bez provođenja navedenog koraka, autentikacija možda neće uspjeti. (Vrijednost prilikom izvoza iznosi "********".)
Prilikom provođenja kompletnog uvoza, svi korisnici koji nisu navedeni u uvezenim datotekama bit će izbrisani s uređaja. Međutim, "-----" i "Administrator", koji se registriraju po zadanim postavkama, ostat će čak i ako nisu navedeni u uvezenim datotekama.
[Application Timing:]
Odaberite [Apply immediately] ili [Specify the date and time]. Ako ste odabrali [Specify the date and time], unesite željeni datum i vrijeme ili samo vrijeme.
Ako se korisnički podaci ne mogu reflektirati u navedeno vrijeme jer je uređaj isključen ili je u stanju mirovanja, informacije će se reflektirati nakon oporavka uređaja.
6
Kliknite [Start Import]
Ako se ID-broj odjela (dept_id) i PIN (dept_pin) zapisuju u uvezenu CSV datoteku, po dovršetku uvoza prikazat će se [Check Unregistered Department ID]. Izvršite registraciju ID-broja odjela.
9CYR-0C9