Konfiguriranje korisničkih postavki univerzalnog ispisa

Konfigurirajte ove postavke ako želite upravljati korisnicima provjerenim putem korisničke autentikacije i njihovim povezanim zadacima univerzalnog ispisa. Univerzalni ispis i dalje se može pokretati bez konfiguriranja ovih postavki.

Postavio korisnik

1
Pokrenite Remote UI (Udaljeni UI). Pokretanje sučelja Remote UI
2
Na stranici portala kliknite [Settings/Registration]. Zaslon sučelja Remote UI
3
Kliknite [User Management]  [Authentication Management].
4
Unesite [User Name for Universal Print:] u [Information for Universal Print].
U [User Name for Universal Print:] unesite adresu e-pošte ili telefonski broj koji se koristi u Microsoft 365 računu.

Postavio administrator

1
Pokrenite Remote UI (Udaljeni UI). Pokretanje sučelja Remote UI
2
Na stranici portala kliknite [Settings/Registration]. Zaslon sučelja Remote UI
3
Kliknite [User Management]  [Authentication Management].
4
Kliknite [Edit] za postavljanje korisnika.
Ako nije registriran univerzalni ispis
Kliknite [Add User] i registrirajte korisničke informacije. Kad registrirate korisničke informacije, unesite [User Name for Universal Print:] u [Information for Universal Print].
5
Unesite [User Name for Universal Print:] u [Information for Universal Print].
U [User Name for Universal Print:] unesite adresu e-pošte ili telefonski broj koji se koristi u Microsoft 365 računu.
6
Kliknite [Update].

Postavio administrator koristeći CSV datoteku

Možete pridružiti korisnike Korisničke autentikacije s Microsoft 365 računom tako da uredite CSV datoteku.
1
Pokrenite Remote UI (Udaljeni UI). Pokretanje sučelja Remote UI
2
Na stranici portala kliknite [Settings/Registration]. Zaslon sučelja Remote UI
3
Kliknite [User Management]  [Authentication Management]  [Settings for Universal Print].
4
Kliknite [Start Exporting].
Ako nema korisničkih podataka koji su povezani s Microsoft 365 računom, postavke ne možete konfigurirati pomoću CSV datoteke. Kliknite [Add Association...], dodajte pridruženog korisnika, a zatim kliknite [Start Exporting].
5
Uređivanje izvezene CSV datoteke
Unesite registrirano korisničko ime u „mcp_uid“.
U „azureaccount_name“ unesite adresu e-pošte ili telefonski broj koji se koristi u Microsoft 365 računu.
6
Kliknite [Import] i navedite datoteku uređenu u koraku 5.
7
Kliknite [Start Importing].
9CYR-08X