<Autentikacija tipkovnicom>

Odredite postavke provjere autentičnosti tipkovnicom.
Informacije o stavkama ("A", "B", "C" i "Ne") u stupcu "Funkcija uvoza svih podataka" potražite pod Funkcija uvoza svih podataka.

<Broj pričuvnih memorija za prijavljene korisnike>

 (Postavke/Registr.)  <Postavke upravljanja>  <Upravljanje korisnicima>  <Upravljanje autentikacijom>  <Autentikacija tipkovnicom>
Odaberite želite li da se imena korisnika koji su se prethodno prijavljivali prikazuje u padajućem izborniku na zaslonu za prijavu. Odaberite <0> da biste sakrili povijest prijava ili odaberite <1> da bi se prikazalo samo ime korisnika koji se posljednji prijavio. Konfiguriranje načina korisničke prijave i uređaja za provjeru autentičnosti
Stavka
Opis postavke
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<Broj pričuvnih memorija za prijavljene korisnike>
<0>, <1>, <Maks. (maks. br. za uređaj)>
Ne
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information

<Tipku za promj. zaporke prikaži na izborniku postav.>

 (Postavke/Registr.)  <Postavke upravljanja>  <Upravljanje korisnicima>  <Upravljanje autentikacijom>  <Autentikacija tipkovnicom>
Odaberite želite li dopustiti korisnicima promjenu lozinki s pomoću u gornjem desnom kutu zaslona za prijavu. Konfiguriranje načina korisničke prijave i uređaja za provjeru autentičnosti
Stavka
Opis postavke
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<Tipku za promj. zaporke prikaži na izborniku postav.>
<Uključeno>, <Isključeno>
Ne
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information

<Koristi brojč. tipke za autentikaciju>

 (Postavke/Registr.)  <Postavke upravljanja>  <Upravljanje korisnicima>  <Upravljanje autentikacijom>  <Autentikacija tipkovnicom>
Ako se korisničko ime i lozinka sastoje samo od brojeva, provjera autentičnosti može se provesti samo unosom numeričkim tipkama.
Stavka
Opis postavke
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<Koristi brojč. tipke za autentikaciju>
<Uključeno>, <Isključeno>
Ne
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information

<Ograniči ponovnu upotrebu lozinke>

 (Postavke/Registr.)  <Postavke upravljanja>  <Upravljanje korisnicima>  <Upravljanje autentikacijom>  <Autentikacija tipkovnicom>
Navedite želite li zabraniti ponovnu upotrebu lozinke koja je već upotrijebljena. Ako postavite povijest lozinke, drukčija lozinka mora se upotrijebiti postavljeni broj puta.
Stavka
Opis postavke
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<Ograniči ponovnu upotrebu lozinke>
<Uključeno>, <Isključeno>
Ne
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Broj zabranjenih posljednjih lozinki :od 1 do 24
Ne
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information

<Postavke za razdoblje zabrane promjene lozinke>

 (Postavke/Registr.)  <Postavke upravljanja>  <Upravljanje korisnicima>  <Upravljanje autentikacijom>  <Autentikacija tipkovnicom>
Možete navesti razdoblje za koje su zabranjene promjene lozinki. Ako postavite razdoblje zabrane promjene lozinke, lozinka se neće moći promijeniti tijekom postavljenog broja dana.
Stavka
Opis postavke
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<Postavke za razdoblje zabrane promjene lozinke>
<Uključeno>, <Isključeno>
Ne
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Razdoblje zabrane : Od 1 do 179 dana
Ne
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Ta je postavka dostupna samo ako je mogućnost <Ograniči ponovnu upotrebu lozinke> postavljena na <Uključeno>.
9CYR-0L6