<Filtar IPv6 adresa>

Definirajte postavke filtriranja IPv6 adrese.
Informacije o stavkama ("A", "B", "C" i "Ne") u stupcu "Funkcija uvoza svih podataka" potražite pod Funkcija uvoza svih podataka.

<Izlazni filtar>

 (Postavke/Registr.) <Vaše postavke> <Mreža> <Postavke vatrozida> <Filtar IPv6 adresa>
Definirajte izlazni filtar. Definiranje IP adresa u postavkama vatrozida
Stavka
Opis postavke
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<Izlazni filtar>
<Koristi filtar>: <Uključeno>, <Isključeno>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Standardno pravilo>: <Dozvoli>, <Odbij>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Registriraj> (Do 16 IPv6 adresa), <Detalji/uredi>, <Izbriši>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Registriraj>
<Pojedinačna adresa> (<Adresa>), <Prefiks adresa> (<IPv6 prefiks>, <Dužina prefiksa>), <Broj porta>(<Ne određuj>, <Odredi>)
<Odredi>(<Broj porta>): <Dodaj>, <Izbriši>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Detalji/uredi>
<Pojedinačna adresa> (<Adresa>), <Prefiks adresa> (<IPv6 prefiks>, <Dužina prefiksa>), <Broj porta>(<Ne određuj>, <Odredi>)
<Odredi>(<Broj porta>): <Dodaj>, <Izbriši>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Dužina prefiksa> (0 do 1 do 128)
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information

<Ulazni filtar>

 (Postavke/Registr.) <Vaše postavke> <Mreža>  <Postavke vatrozida>  <Filtar IPv6 adresa>
Definirajte ulazni filtar. Definiranje IP adresa u postavkama vatrozida
Stavka
Opis postavke
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<Ulazni filtar>
<Koristi filtar>: <Uključeno>, <Isključeno>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Standardno pravilo>: <Dozvoli>, <Odbij>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Registriraj> (Do 16 IPv6 adresa), <Detalji/uredi>, <Izbriši>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Registriraj>
<Pojedinačna adresa> (<Adresa>), <Prefiks adresa> (<IPv6 prefiks>, <Dužina prefiksa>), <Broj porta> (<Ne određuj>, <Odredi>)
<Odredi> (<Broj porta>): <Dodaj>, <Izbriši>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Detalji/uredi>
<Pojedinačna adresa> (<Adresa>), <Prefiks adresa> (<IPv6 prefiks>, <Dužina prefiksa>), <Broj porta> (<Ne određuj>, <Odredi>)
<Odredi> (<Broj porta>): <Dodaj>, <Izbriši>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Dužina prefiksa> (0 do 1 do 128)
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information

<Uvijek dozvoli slanje/primanje uporabom ICMPv6>

 (Postavke/Registr.)  <Vaše postavke>  <Mreža>  <Postavke vatrozida>  <Filtar IPv6 adresa>
Odredite želite li uvijek dopustiti komunikaciju putem protokola ICMPv6.
Stavka
Opis postavke
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<Uvijek dozvoli slanje/primanje uporabom ICMPv6>
<Uključeno>, <Isključeno>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
9CYR-0HL