<Mreža>

Odredite mrežne postavke.
Informacije o stavkama ("A", "B", "C" i "Ne") u stupcu "Funkcija uvoza svih podataka" potražite pod Funkcija uvoza svih podataka.

<Ispisivanje izvješća>

 (Postavke/Registr.) <Vaše postavke> <Mreža>
Možete ispisati postavke u mogućnosti <Mreža>. Ispis popisa s postavkama
Stavka
Opis postavke
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<Ispisivanje izvješća>
<Da>, <Ne>
Da
Da
Da
Ne
-

<Potvrda promjene postavaka mrežnog priključka>

 (Postavke/Registr.) <Vaše postavke> <Mreža>
Ako je ta postavka postavljena na <Uključeno>, možete mijenjati mrežne postavke. Ako se jave pogreške povezane s mrežnom vezom, na dodirnom zaslonu uređaja pojavit će se poruka o pogrešci. Otkazivanje blokade mrežne postavke
Stavka
Opis postavke
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<Potvrda promjene postavaka mrežnog priključka>
<Uključeno>, <Isključeno>
Ne
Da
Ne
C
Settings/Registration Basic Information

<TCP/IP postavke>

 (Postavke/Registr.) <Vaše postavke> <Mreža>
Odredite postavke koje omogućuju korištenje uređaja na TCP/IP mreži.

<SNMP postavke>

 (Postavke/Registr.) <Vaše postavke> <Mreža>
Definirajte postavke SNMP-a. Nadzor i upravljanje putem SNMP-a
Stavka
Opis postavke
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<Koristi SNMPv1>
<Uključeno>, <Isključeno>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Podešavanje namjen. zajednice>
<Namjenska zajednica>: <Uključeno>, <Isključeno>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Dozvola pristupa za MIB>: <Read/Write>, <Read Only>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Postavi ime zajednice 1>
<Ime zajednice 1>: <Uključeno>, <Isključeno>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Dozvola pristupa za MIB>: <Read/Write>, <Read Only>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Ime zajednice>: javno
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Postavi ime zajednice 2>
<Ime zajednice 2>: <Uključeno>, <Isključeno>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Dozvola pristupa za MIB>: <Read/Write>, <Read Only>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Ime zajednice>: javno2
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Koristi SNMPv3>
<Uključeno>, <Isključeno>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Postavke za ulogu Administrator>
<Koristi ulogu Administrator>: <Uključeno>, <Isključeno>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Zaporka za kriptiranje>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Koristi istu zaporku kao za autentikaciju>: <Uključeno>, <Isključeno>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Korisničke postavke>
<Korisnik uklj./isklj.>: <Uključeno>, <Isključeno>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Registriraj> (<Korisničko ime>, <Dozvola pristupa za MIB> (<Read/Write>, <Read Only>), <Sigurnosne postavke> (<Autent. da/kriptir. da>, <Autent. da/kriptir. ne>, <Autent. ne/kriptir. ne>), <Algoritam autentikacije> (<MD5>, <SHA1>, <SHA2-224>, <SHA2-256>, <SHA2-384>, <SHA2-512>), <Autentikacijska zaporka>, <Algoritam kriptiranja> (<DES>, <AES>), <Zaporka za kriptiranje>)
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Detalji/uredi> (<Korisničko ime>, <Dozvola pristupa za MIB> (<Read/Write>, <Read Only>), <Sigurnosne postavke> (<Autent. da/kriptir. da>, <Autent. da/kriptir. ne>, <Autent. ne/kriptir. ne>), <Algoritam autentikacije> (<MD5>, <SHA1>, <SHA2-224>, <SHA2-256>, <SHA2-384>, <SHA2-512>), <Autentikacijska zaporka>, <Algoritam kriptiranja> (<DES>, <AES>), <Zaporka za kriptiranje>)
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Izbriši>
Ne
Da
Da
Ne
-
<Pribavi informacije o upravljanju pisačem s hosta>
<Uključeno>, <Isključeno>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information

<Formatiraj MIB host resursa na RFC2790>

 (Postavke/Registr.) <Vaše postavke> <Mreža>
Odredite je li MIB resursa glavnog računala u skladu sa specifikacijama za RFC2790.
Stavka
Opis postavke
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<Formatiraj MIB host resursa na RFC2790>
<Uključeno>, <Isključeno>
Ne
Da
Ne
C
Settings/Registration Basic Information

<Postavke namjenskog porta>

 (Postavke/Registr.) <Vaše postavke> <Mreža>
Odredite želite li konfigurirati/uputiti na detaljne informacije o uređaju iz upravljačkih ili uslužnih programa tvrtke Canon.
Stavka
Opis postavke
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<Postavke namjenskog porta>
<Uključeno>, <Isključeno>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Ako se ta postavka postavi na <Isključeno>, neke aplikacije koje upotrebljavaju namjenski priključak možda se neće moći koristiti.

<Metoda autentikacije namjenskog porta>

 (Postavke/Registr.) <Vaše postavke> <Mreža>
Navedite način provjere autentičnosti za namjenski priključak.
Stavka
Opis postavke
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<Metoda autentikacije namjenskog porta>
<Mod 1>, <Mod 2>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Ako se ta postavka postavi na <Mod 2>, komunikacija s pomoću namjenskog priključka upotrebljavat će sigurnosni način. U skladu s time, možda se nećete moći povezati iz softvera za upravljanje uređajima ili upravljačkih programa i sl.

<Koristi spool>

 (Postavke/Registr.) <Vaše postavke> <Mreža>
Odredite želite li privremeno arhivirati zadatke ispisa poslane na uređaj u prostor za pohranu na uređaju.
Stavka
Opis postavke
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<Koristi spool>
<Uključeno>, <Isključeno>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information

<Vrijeme čekanja za spajanje pri pokretanju>

 (Postavke/Registr.) <Vaše postavke> <Mreža>
Odredite vrijeme čekanja za povezivanje na mrežu od trenutka pokretanja uređaja. Postavljanje vremena čekanja pri povezivanju s mrežom
Stavka
Opis postavke
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<Vrijeme čekanja za spajanje pri pokretanju>
Od 0 do 300 s
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information

<Postavke pogonskog programa Etherneta>

 (Postavke/Registr.) <Vaše postavke> <Mreža>
Odredite postavke Ethernet upravljačkog programa. Konfiguracija Ethernet postavki
Stavka
Opis postavke
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<Postavke pogonskog programa Etherneta>
<Automatsko prepoznavanje>: <Uključeno>, <Isključeno>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Mod komunikacije> (Isključeno): <Half Duplex>, <Full Duplex>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Tip Etherneta> (Isključeno): <10BASE-T>, <100BASE-TX>, <1000BASE-T>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Trenutna brzina prijenosa>: Samo prikaz
Ne
Da
Da
Ne
-
<MAC adresa>: Samo prikaz
Ne
Da
Da
Ne
-

<IEEE 802.1X postavke>

 (Postavke/Registr.) <Vaše postavke> <Mreža>
Odredite postavke za IEEE 802.1X. Konfiguriranje postavki provjere autentičnosti IEEE 802.1X
Stavka
Opis postavke
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<Koristi IEEE 802.1X>
<Uključeno>, <Isključeno>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Ime za prijavu>
Ime za prijavu
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Verif. certifikat autent. poslužitelja>
<Uključeno>, <Isključeno>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Verificiraj naziv auten. poslužitelja>
<Uključeno>, <Isključeno>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Naziv autent. poslužitelja>
Naziv autent. poslužitelja
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Koristi TLS>
<Uključeno>, <Isključeno>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Ključ i certifikat>
Podesi kao standardni ključ
Ne
Da
Da
Ne
-
<Detalji certifikata> (<Verzija>, <Serijski broj>, <Algoritam potpisa>, <Izdano u>, <Datum počet. valjanosti>, <Datum završ. valjanosti>, <Izdavač>, <Javni ključ>, <Otisak certifikata>, <Izdano za (altern. ime)>, <Verificiraj certif.>)
Ne
Da
Da
Ne
-
<Prikaz mjesta uporabe> (ključ i certifikat)
Ne
Da
Da
Ne
-
<Koristi TTLS>
<Uključeno>, <Isključeno>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Kada je odabrana mogućnost <Uključeno>:
TTLS postavke (TTLS protokol): <MSCHAPv2>, <PAP>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Koristi PEAP>
<Uključeno>, <Isključeno>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Korisničko ime>
Ime korisnika koje se provjerava provjerom autentičnosti IEEE802.1X
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Zaporka>
Lozinka korisnika koja se provjerava provjerom autentičnosti IEEE802.1X
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Ime prijave koristi kao korisničko ime>
<Uključeno>, <Isključeno>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Ako postavite mogućnost <IEEE 802.1X postavke> na <Uključeno>, uređaj neće potpuno ući u mod mirovanja.

<Postavke vatrozida>

 (Postavke/Registr.) <Vaše postavke> <Mreža>
Odredite postavke filtriranja paketa koje omogućuju komunikaciju samo s uređajima koji imaju određenu IP i MAC adresu.

<Koristi Mopria>

 (Postavke/Registr.)  <Vaše postavke>  <Mreža>
Odredite želite li ispisivati podatke izravno s mobilnih uređaja koji podržavaju standard Mopria®, kao što su pametni telefoni i tableti. Korištenje uređaja pomoću aplikacija
Stavka
Opis postavke
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<Koristi Mopria>
<Uključeno>, <Isključeno>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information

<Koristi AirPrint>

 (Postavke/Registr.)  <Vaše postavke>  <Mreža>
Odredite želite li ispisivati izravno s iPhonea, iPada, iPod Toucha ili Maca koji podržava AirPrint. Upotreba značajke AirPrint
Stavka
Opis postavke
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<Koristi AirPrint>
<Uključeno>, <Isključeno>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information

<Pokaži pogreške za AirPrint>

 (Postavke/Registr.)  <Vaše postavke>  <Mreža>
Možete odrediti želite li prikazati zaslon s pogreškom na upravljačkoj ploči ako ispisivanje nije izvršeno zbog problema s podacima za ispis kad ispisujete pomoću AirPrinta.
Ako je podešen na <Uključeno>, na upravljačkoj ploči prikazat će se zaslon s pogreškom. Otkažite zadatak nakon provjere zaslona s pogreškom.
Ako je podešen na <Isključeno>, na upravljačkoj ploči neće se prikazati zaslon s pogreškom, no zadatak ostaje u dnevniku zadataka s oznakom <NG>.
Stavka
Opis postavke
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<Pokaži pogreške za AirPrint>
<Uključeno>, <Isključeno>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information

<Upotrijebi IPP svugdje>

 (Postavke/Registr.)  <Vaše postavke>  <Mreža>
Navedite želite li omogućiti ispis izravno s uređaja Chromebook koji podržavaju IPP Everywhere. Korištenje uređaja pomoću aplikacija
Stavka
Opis postavke
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<Upotrijebi IPP svugdje>
<Uključeno>, <Isključeno>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information

<Settings for Universal Print>

 (Postavke/Registr.)  <Vaše postavke>  <Mreža>
Odredite postavke za univerzalni ispis. Ispis pomoću Microsoftovih servisa u oblaku (univerzalni ispis)
Stavka
Opis postavke
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<Basic Settings>
<Use Universal Print>: <Uključeno>, <Isključeno>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Verify Server Certificate>: <Uključeno>, <Isključeno>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Add CN to Verification Items>: <Uključeno>, <Isključeno>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Printer Name>: OIP_PRINTER
Ne
Da
Da
A
Settings/Registration Basic Information
<Application ID>: f9fc375c-c7ba-4e5c-b213-23affd792cc1
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Azure Active Directory Authentication URL>: https://login.microsoftonline.com/organizations/oauth2/v2.0
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Azure Active Directory Registration URL>: https://register.print.microsoft.com/api/v1.0/register
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Registration Status>
<Not Registered>
<Registered>
<Provjera...>
Ne
Da
Da
Ne
-
Tu je postavku moguće definirati samo putem sučelja Remote UI (Korisničko sučelje za daljinski pristup).

<Postavke informacija o položaju uređaja>

 (Postavke/Registr.)  <Vaše postavke>  <Mreža>
Odredite postavke informacija o položaju uređaja. Upotreba značajke AirPrint
Stavka
Opis postavke
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<Postavke informacija o položaju uređaja>
<Zemljopisna širina>: Odredite geografsku širinu.
Ne
Da
Da
Ne
-
<Zemljopisna dužina>: Odredite geografsku dužinu.
Ne
Da
Da
Ne
-

<Odabir sučelja>

 (Postavke/Registr.)  <Vaše postavke>  <Mreža>
Navedite želite li koristiti sam žični LAN ili bežični LAN, istovremeno žični LAN i bežični LAN ili istovremeno dva žična LAN-a. Odabir načina povezivanja s mrežom
Stavka
Opis postavke
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<Odabir sučelja>
<Kabelski LAN>, <Bežični LAN>, <Kabelski LAN + kabelski LAN>, <Kabelski LAN + bežični LAN>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information

<Bežični LAN>

 (Postavke/Registr.) <Vaše postavke> <Mreža>
Odredite postavke bežičnog LAN-a.

<Postavke izravne veze>

 (Postavke/Registr.) <Vaše postavke> <Mreža>
Odredite postavke izravne veze.

<Postavke sporedne linije>

 (Postavke/Registr.) <Vaše postavke> <Mreža>
Odredite postavke podlinije (bežični LAN ili zasebni žični LAN) kada se istodobno koriste žični i bežični LAN ili dva različita žična LAN-a.

<Postavke statičkog usmjeravanja>

 (Postavke/Registr.) <Vaše postavke> <Mreža>
Navedite postavke statičkog usmjeravanja za IPv4 adrese. Postavljanje statičkog usmjeravanja
Stavka
Opis postavke
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<Postavke statičkog usmjeravanja>
<Koristi statičko usmjeravanje>: <Uključeno>, <Isključeno>
Ne
Da
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Uredi>, <Izbriši>
Ne
Da
Ne
Ne
-
<Uredi>
<Adresa>(<0.0.0.0>), <Dužina prefiksa>(1 do 32), <Adresa pristupnika>(<0.0.0.0>)
Ne
Da
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
9CYR-0HA