Lühivalikunuppude alla salvestatud sihtkohtade redigeerimine

Salvestatud sihtkohtade seadeid saab redigeerida või kustutada.
1
Vajutage nuppu <Sihtk./edast. seaded>. <Avakuva> kuva
2
Vajutage nuppu <Kiirvalimisnupu salvestus>.
3
Valige lühivalikunupp, mida soovite redigeerida või kustutada.
Kui soovite redigeerida lühivalikunupu seadeid, vajutage <Salvesta/muuda>. Seadete redigeerimise kohta leiate teavet teema „Sihtkohtade salvestamine aadressiraamatusse“ 7. juhisest. Kui olete redigeerimise lõpetanud, vajutage nuppu <OK>.
Kui soovite lühivalikunupu kustutada, siis valige lühivalikunupp ja vajutage <Kustuta>  <Jah>.
4
Vajutage nuppu <Sule>.
9CY7-05S