Sihtkoha salvestamine lühivalikunupu alla

Sageli kasutatava sihtkoha võib mugavamaks valimiseks salvestada lühivalikunupu alla. Nii saate kiiresti määrata sihtkoha lihtsalt ühe nupuvajutusega. Lisaks faksinumbrile või e-posti aadressile saab salvestada lühivalikunupu alla ka failiserveri kausta asukoha (IP-aadress ja tee) skannitud andmete salvestamiseks.
1
Vajutage nuppu <Sihtk./edast. seaded>. <Avakuva> kuva
2
Vajutage nuppu <Kiirvalimisnupu salvestus>.
3
Valige sihtkoha salvestamiseks lühivalikunumber ja vajutage nuppu <Salvesta/muuda>.
Igale lühivalikunupule määratakse kolmekohaline number (001 kuni 200). Lühivalikunupu määramiseks võite samuti vajutada nuppu  ja sisestada kolmekohalise numbri numbriklahvidega.
4
Valige salvestatava sihtkoha tüüp.
Valige salvestatava sihtkoha tüübina <Faks>, <E-post>, <I-faks> või <Fail>. Sihtkohtade salvestamine aadressiraamatusse
5
Vajutage <Nimi> sisestage sihtkoha nimi ja vajutage nuppu <OK>.
6
Vajutage <Kiirvalimisklahvi nimi>  sisestage lühivalikunupu kuvatav nimi ja vajutage <OK>  <Edasi>.
7
Konfigureerige seaded vastavalt 4. juhises valitud sihtkoha tüübile.
Lisateavet selle seade kohta leiate teema „Sihtkohtade salvestamine aadressiraamatusse“ 7. juhisest.
8
Vajutage nuppu <OK>  <Sule>.
Lühivalikunuppude alla salvestatud sihtkohad saab kombineerida rühmaks ja salvestada ühe sihtkohana. Lisateavet leiate jaotisest Rühma salvestamine lühivalikunupu alla.
Teavet lühivalikunuppude alla salvestatud sihtkohtade teabe muutmise või kustutamise kohta lugege teemast Lühivalikunuppude alla salvestatud sihtkohtade redigeerimine.
Lühivalikunuppude alla salvestatud sihtkohti kuvatakse ka kohalikus aadressraamatus.
Kui seadmesse on juba salvestatud LDAP-server (LDAP-serveri salvestamine), saate otsida sihtkohti ja salvestada need lühivalikunuppude alla. Vajutage <Sihtk./edast. seaded>  <Kiirvalimisnupu salvestus>  valige lühivalikunupp, mille soovite salvestada  vajutage <Salvesta/muuda>  <LDAP-server> ja otsige sihtkohta nupuga <Otsi tingimustega>. Pärast sihtkoha seadete kinnitamist vajutage <Kiirvalimisklahvi nimi>  sisestage kuvatav lühivalikunupu nimi vajutage <OK>.
Kui sisestatud kasutajanimi ja parool on õiged, aga otsingutulemus on tühi, kontrollige LDAP-serveri ja seadme ajaseadeid. Kui LDAP-serveri ja seadme ajaseaded erinevad üksteisest viie minuti võrra või rohkem, ei saa otsingut teostada.
Erinevalt aadressiraamatust ei saa valida salvestamiseks korraga üle ühe sihtkoha.
LDAP-serveri kaudu saab hankida sellist infot nagu nimed ja faksinumbrid/-aadressid. Salvestage muu teave vastavalt vajadusele nupuga <Detailid/muutmine>.
Aadressi registreerimine saatmise ajaloost
Saate salvestada sihtkoha lühivalikunupu alla kuval <Oleku monitor> saadetud tööde logidest. See säästab faksinumbri ja muu sihtkohateabe käsitsi sisestamise vaeva ning aitab ennetada valesti saatmist valesti salvestatud sihtkohateabe tõttu. Kui määrate saadetud tööde logides aadressi ja vajutate <Sihtkoha salvestus>  <Kiirvalimisklahvid>, kuvab kuva eri sihtkohateabe salvestamiseks lühivalikunupu alla.
Saadetud ja vastuvõetud dokumentide oleku ja logi kontrollimine
Skannitud originaalide oleku ja logi kontrollimine
9CY7-05L