Ajajoonel kuvatavad üksused

Ajajoonel kuvatavad üksused on iga funktsiooni puhul erinevad. Siin kirjeldatakse kõigi funktsioonidega seotud üksuseid.

Paljundamine

 Suumi suurus

 Paberiallikas

 Värvirežiim

Faks

 Sihtkoht

Skaneeri ja saada

 Esimene sihtkoht

 Esimese sihtkoha tüüp

Skaneeri ja salvesta (Võrk)

 Kaustanimi

 Postkasiikoon

Juurdepääs failidele (Võrk)

 Faili nimi

 Postkasti tüüp

Mitme faili valimisel kuvatakse esimesena valitud faili nimi.

Printimine

 Printimist ootavate tööde arv

9CY7-04R