Vastuvõetud dokumentide privaatsuse tagamine

See funktsioon salvestab teatud tingimustele vastavad dokumendid määratud salvestuskohta (salajaste fakside postkasti). Salajaste fakside postkast koosneb mitmest kastist, millest igaühele saab eraldi paroolid määrata. Tingimuse määramisel, nagu ettevõtte A kõikide dokumentide salvestamine kasti nr 10, lubatakse vaadata ainult teile vajaminevaid dokumente. Parooli määramine võimaldab kaitsta konfidentsiaalseid dokumente selle eest, et volitamata isikud neid kogemata ei näeks. Kui juhtpaneeli indikaatoril Töötlemine/andmed põleb roheline tuli, järgige salvestatud dokumentide kontrollimiseks/printimiseks alltoodud juhiseid.
Selle funktsiooni kasutamine
Mõne seade puhul, nagu dokumentide salvestuskoht ja parool, on vajalik eelnev salvestamine.
1
Vajutage nuppu <Faksi/I-faksi postkast>. <Avakuva> kuva
2
Vajutage nuppu <Sal. fakside postkast>.
3
Valige kast, kuhu dokumendid salvestatakse.
Kui kastile on määratud parool, kuvatakse teade, kus palutakse sisestada parool. Sisestage parool ja vajutage <OK>.
Kuvatakse salvestatud dokumentide loend.
4
Valige dokument, mida soovite printida, ja vajutage nuppu <Printimine>.
Saate vaadata dokumendi kohta käivat infot, sealhulgas saatja nime ja vastuvõetud lehekülgede arvu, kui vajutate nuppu <Detailid>.
Saate vaadata dokumendi sisu ning valida ja kustutada lehekülgi, kui teete valiku <Kuva kujutis>.
Dokumendi kustutamiseks valige <Kustuta> <Jah>. Mitut dokumenti üheaegselt kustutada ei saa. Mitme dokumendi kustutamiseks valige ja kustutage iga dokument eraldi.
Mitut dokumenti üheaegselt printida ei saa. Mitme dokumendi korral valige ja printige iga dokument eraldi.
5
Vajutage nuppu <Alusta printimist>.
Prinditava dokumendi kustutamiseks tehke enne printimist valik <Kustuta fail pärast printimist>.
Masin alustab printimist.
Saate määrata selle, kas dokumentide vastuvõtmisel saadetakse teile nende salvestuskoha URL e-posti teel. URL-i veebibrauseri aadressiribale sisestamisel saate kontrollida dokumendi sisu oma arvuti Remote UI (Kaugkasutajaliidese) kaudu. <Salajaste fakside postkasti määr./salvestus>
Toimingute kiireks ja tõhusaks läbiviimiseks salvestage faksi postkasti suvaline tase valikus <Isiklik>/<Jagatud>.
9CY7-080