Mobiilseadmega ühendamine

Mobiilseadmete ühendamiseks masinaga on kaks meetodit, „Ühendamine traadita LAN-i ruuteri kaudu“ ja „Otseühendus“. Valige ühendusviis vastavalt teie sidekeskkonnale ja kasutatavale seadmele.
Pidage sidet mobiilseadmetega <Mobiiliportaal> (<Avakuva> kuva) kaudu. Siin saate kinnitada ühendatud mobiilseadmete jms teavet.

Ühendamine traadita LAN-i ruuteri kaudu

Lisateavet selle kohta, kuidas mobiilseadet traadita LAN-i ruuteriga ühendada, leiate seadmetega kaasasolevatest juhenditest või pöörduge tootja poole.
Ühendamine masinaga traadiga LAN-i või traadita LAN-i ruuteri kaudu. Võrgukeskkonna seadistamine
Kui ühendate masinaga traadita LAN-i ruuteri kaudu, saate masina üksikasju kinnitada ekraanil <Kohtvõrguühendus> vajutades <Mobiiliportaal> (<Avakuva> kuva)  <Kohtvõrguühendus>.

Ühendamine otse

Ühendage mobiilseade printeriga traadita otse, st ilma traadita kohtvõrku kasutamata. Printeri saab traadita vahetult ühendada ka väljaspool traadita kohtvõrgu leviala. Ühendamine otse
9CY7-0AK