Arvutist printimine

Selles jaotises kirjeldatakse põhiprintimist arvutist, kuhu on installitud printeridraiver.

Prindidraiverite abi

Klõpsamisel klahvil [Help] (Windows) või  (Mac OS) ilmub printeridraiveri seadekuvarile spikriekraan. Teabeks selle kohta, mis puudub jaotises Kasutusjuhend, kaasa arvatud teave draiveri omadustest ja selle kohta, kuidas neid omadusi seadistada, vaadake spikrit.

Põhilised prinditoimingud

Selles jaotises kirjeldatakse arvutist printimise peamisi toimimisviise.
1
Avage dokument ja kuvage prindiekraan.
2
Valige masin ja klõpsake [Preferences] või [Properties].
3
Määrake prindisätted vastavalt vajadusele ja klõpsake [OK].
Liikuge soovitud prindisätete määramiseks vahekaartide vahel vastavalt vajadusele.
4
Klõpsake [Print] või [OK].
Masin alustab printimist.
Tühistamise kohta lugege jaotist Printimise tühistamine.
1
Avage dokument ja kuvage prindiekraan.
2
Valige masin
3
Määrake printimisseaded vastavalt vajadusele.
Pärast sätete paneeli valimist ripploendist määrake printimine igale paneelile.
4
Klõpsake [Print].
Masin alustab printimist.
Tühistamise kohta lugege jaotist Printimise tühistamine.
9CY7-08A