Printimise tühistamine

Enne printimise lõppu saate printimise tühistada. Printimise saab tühistada ka masina juhtpaneelilt. Prindioleku ja prindilogi vaatamine
1
Topeltklõpsake töölaua olekualas printeriikooni.
Kui printeriikooni ei kuvata
Avage printeri kaust ja klõpsake või topeltklõpsake masina ikooni.
2
Valige tühistatav dokument ja klõpsake [Document]  [Cancel]
Kui te ei leia tühistatavat dokumenti, on dokument juba masinasse saadetud. Sel juhul ei saa arvutis printimist tühistada.
3
Klõpsake [Yes].
Printimine tühistatakse.
1
Klõpsake dokil kuvatavat printeriikooni
2
Valige tühistatav dokument ja klõpsake [Delete] või .
Printimine tühistatakse.
9CY7-08C