Printimine mälukandjalt (meediumiprinter)

Mälukandjale salvestatud faile on võimalik printida otse masinast ilma arvutit kasutamata. See on mugav printimisel, kui andmed pärinevad väljastpoolt, või siis, kui prindite töökohta kaasa võetud andmeid.
Mälukandjate kasutamine
Saadaolevate mälukandjate ja mälukandja sisestamise/eemaldamise kohta leiate teavet jaotisest USB-mäluseadme ühendamine.
Mälukandjate kasutamise juhised leiate jaotisest Mälukandjate andmetega töötamine.
Sõltuvalt failivormingust võib olla vajalik muu toode. Süsteemi valikvarustus
9CY7-08U