Mälukandjate andmetega töötamine

Mälukandja ühendamine seadme USB-pordiga võimaldab salvestada skannitud andmeid või printida faile andmekandjale. Nimetage failid ümber või kustutage masinast soovimatud failid, et saaksite andmekandjal andmeid hallata ja korraldada ilma arvutit kasutamata.
Mälukandja sisestamine
Saadaoleva mälukandja või mälukandja lisamise kohta leiate teavet teemast USB-mäluseadme ühendamine.
Kontrollige seda enne mäluseadme ühendamist.
Mälukandja kasutamiseks on vajalik, et menüü <Infokandja (mälu)> sätte <Salvestuskoha kuvamise seaded> seadeks oleks <Sees>. <Salvestuskoha kuvamise seaded>
Määrake seade <Skaneerimise funkt. kasutus> ja <Prindifunktsiooni kasutus> olekuks <Sees>. <Skaneerimise/printimise funktsiooni kasutus>
Kui mälukandjat ei tuvastata isegi siis, kui see on õigesti ühendatud, võib seade olla seatud kasutama AddOn draiverit USB-välise mäluseadme jaoks. Määrake säte <AddOn-draiveri kasutus USB-salvestusseadme jaoks> olekusse <Väljas>. <AddOn-draiveri kasutus USB-salvestusseadme jaoks>
Kui <Valiku tegemine infokandja ühendamisel> on seatud olekusse <Sees>, kuvatakse mälukandja sisestamisel saadaolevate funktsioonide otseteed. <Valiku tegemine infokandja ühendamisel>
Kuna otseteid ei pruugita kuvada, kui seade on puhkerežiimis, sisestage mälukandja pärast seda, kui seade on puhkerežiimist taastunud.
Mälukandja eemaldamine
Mälukandja eemaldamisel tehke alati järgmist. Muude toimingute kasutamine mälukandja eemaldamiseks võib kahjustada mälukandjaid ja masina põhiseadet.
1
Vajutage nuppu
2
Valige mälukandja, mille soovite lahti ühendada, ja vajutage nuppu <Eemalda>.
3
Ühendage mälukandja USB-pordist lahti ja vajutage nuppu <OK>  <OK>.
9CY7-0A8