Pildikvaliteedi reguleerimine

Saate skannida enda originaalile sobiva optimaalse kujutise kvaliteediga. Näiteks muudab see värvitooni ilusamaks pilte sisaldavatel originaalidel ja kontrastsuse teravaks ainult teksti sisaldavate originaalide puhul, mis muudab need paremini loetavaks.
1
Asetage originaaldokument seadmesse. Originaalide asetamine
2
Vajutage nuppu <Skaneeri ja saada>. <Avakuva> kuva
3
Määrake skannimise põhifunktsioonide kuva sihtkoht. Skannimise põhiomaduste kuva
4
Valige <Valikud> <Originaali tüüp>.
5
Valige originaali tüüp ja vajutage <OK>.
Teksti/foto töötlemise prioriteeditaseme reguleerimiseks vajutage <Taseme reguleerim.> , valige <Teksti prioriteet> või <Foto prioriteet>.
6
Vajutage nuppu <Sule>.
7
Vajutage nuppu  (Alusta).
Originaalid on skannitud ja algab saatmine/salvestamine.
Kui skannimisel esineb sellist nähtust, nagu muaree (ebaühtlast triibumustrit), siis kohendage teravust. Teravuse reguleerimine skannimise ajal (Teravus)
9CY7-095