<Faksi seaded>

Fakside vastuvõtu ja edasisaatmise seadete määramine.
Teavet veerus „Impordi kõik funktsioonid“ olevate üksuste („A“, „B“, „C“, ja „No“) kohta leiate kuvalt Impordi kõik funktsioonid.

<Veaparandusrežiim vastuvõtul>

 (Seaded/salvestus)  <Funktsiooniseaded>  <Vastuvõtt/edasisaatmine>  <Faksi seaded>
Saate saata fakse veaparandusrežiimi (ECMi) kasutades.
Käsk
Seade kirjeldus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Saab määrata Remote UI (Kaugkasutajaliides) kaudu
Impordi kõik funktsioonid
Üksuse nimi Remote UI (Kaugkasutajaliides) kaudu eksportimisel
<Veaparandusrežiim vastuvõtul>
<Sees>, <Väljas>
Jah
Jah
Jah
C
Settings/Registration Basic Information
Andmevahetuse läbiviimiseks veaparandusrežiimi kasutades peab see olema olemas nii saatvas masinas kui ka selles masinas.
Isegi veaparandusrežiimi kasutamisel võib vahel telefoniliinide kehva kvaliteedi tõttu häireid esineda.

<Vastuvõturežiim>

 (Seaded/salvestus)  <Funktsiooniseaded>  <Vastuvõtt/edasisaatmine>  <Faksi seaded>
Saate seada faksi vastuvõtmise meetodi.
Faksi vastuvõtumeetodi seadmine
Saate saata fakse veaparandusrežiimi (ECMi) kasutades.
Käsk
Seade kirjeldus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Saab määrata Remote UI (Kaugkasutajaliides) kaudu
Impordi kõik funktsioonid
Üksuse nimi Remote UI (Kaugkasutajaliides) kaudu eksportimisel
<Vastuvõturežiim>
<Autom. VV>, <Faks/telefon (autom.lülitus)>, <Automaatvastaja>, <Käsitsi VV>, <Võrgulüliti>*1
Jah
Jah
Jah
C
Settings/Registration Basic Information
Kui valitud on seade <Faks/telefon (autom.lülitus)>:
<Vastuvõturežiim: detailide määramine>
<Aeg helisemise alguseni>: 0 kuni 8*2 kuni 30 s
<Helisemisaeg>: 15 kuni 22*2 kuni 300 s
<Toiming pärast helisemisaja lõppemist>: <Side lõpp>, <Faksi vastuvõtt>
*1 Tähistab üksusi, mida ei saa kuvada ekraanil Seaded/salvestus, sõltuvalt regioonist.
*2 Näitab vaikimisi seadete üksusi, mis võivad piirkonnast sõltuvalt erineda.

<Kaugvastuvõtt>

 (Seaded/salvestus)  <Funktsiooniseaded>  <Vastuvõtt/edasisaatmine>  <Faksi seaded>
Te saate fakse vastu võtta kasutades valimist masinaga ühendatud telefonist. Kui võtate toru kätte ja teine pool on faksiaparaat, saate faksi vastuvõtmiseks telefonist sisestada siin määratud ID-numbri.
Saate saata fakse veaparandusrežiimi (ECMi) kasutades.
Käsk
Seade kirjeldus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Saab määrata Remote UI (Kaugkasutajaliides) kaudu
Impordi kõik funktsioonid
Üksuse nimi Remote UI (Kaugkasutajaliides) kaudu eksportimisel
<Kaugvastuvõtt>
<Sees>, <Väljas>
Jah
Jah
Jah
C
Settings/Registration Basic Information
Kaugvastuvõtu tunnus: 00 kuni 25 kuni 99
Kui on seatud ühekohaline number, sisestage ID-numbri sisestamisel telefonist kindlasti numbri ette null. Näiteks kui on seatud „09“, sisestage telefonist ID-numbriks „0“ ja seejärel „9“.
Kuna ID number saadetakse tõuketooniga, ei saa ID numbrit sisestada tõuketoonidega mitteühilduvalt telefonilt (näiteks pöördvalimisega telefonilt).

<Autom. VV lüliti>

 (Seaded/salvestus)  <Funktsiooniseaded>  <Vastuvõtt/edasisaatmine>  <Faksi seaded>
Saate seadistada masina automaatselt automaatse vastuvõtu peale üle minema pärast määratud aja möödumist, kui käsitsi vastuvõtt on määratud.
Saate saata fakse veaparandusrežiimi (ECMi) kasutades.
Käsk
Seade kirjeldus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Saab määrata Remote UI (Kaugkasutajaliides) kaudu
Impordi kõik funktsioonid
Üksuse nimi Remote UI (Kaugkasutajaliides) kaudu eksportimisel
<Autom. VV lüliti>
<Sees>, <Väljas>
Jah
Jah
Jah
C
Settings/Registration Basic Information
<Hel. aeg autom. VV-ni>: 1 kuni 15 kuni 99 s.

<Faksi vastuvõtuaruanne>

 (Seaded/salvestus)  <Funktsiooniseaded>  <Vastuvõtt/edasisaatmine>  <Faksi seaded>
Faksi vastuvõturaport on raport, mis võimaldab kontrollida, kas faksid võeti vastu õnnestunult. Masinat saab määrata printima seda raportit automaatselt, kui dokumendid on vastu võetud või ainult siis, kui tekib vastuvõtmisviga. Faksi vastuvõtuaruanne
Käsk
Seade kirjeldus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Saab määrata Remote UI (Kaugkasutajaliides) kaudu
Impordi kõik funktsioonid
Üksuse nimi Remote UI (Kaugkasutajaliides) kaudu eksportimisel
<Faksi vastuvõtuaruanne>
<Ainult vea korral>, <Sees>, <Väljas>
Jah
Jah
Jah
C
Settings/Registration Basic Information

<Salajaste fakside postkasti VV raport>

 (Seaded/salvestus)  <Funktsiooniseaded>  <Vastuvõtt/edasisaatmine>  <Faksi seaded>
Salajase faksi postkasti vastuvõtmise raport on raport, mis võimaldab kontrollida, kas faksid võeti salajasse faksi postkasti vastu õnnestunult. Masinat saab määrata printima seda raportit automaatselt, kui dokumendid on vastu võetud. Konfidentsiaalsete fakside postkasti RX aruanne
Käsk
Seade kirjeldus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Saab määrata Remote UI (Kaugkasutajaliides) kaudu
Impordi kõik funktsioonid
Üksuse nimi Remote UI (Kaugkasutajaliides) kaudu eksportimisel
<Salajaste fakside postkasti VV raport>
<Sees>, <Väljas>
Jah
Jah
Jah
C
Settings/Registration Basic Information

<Algkiirus vastuvõtul>

 (Seaded/salvestus)  <Funktsiooniseaded>  <Vastuvõtt/edasisaatmine>  <Faksi seaded>
Saate muuta vastuvõtmise algkiirust. See seade on kasulik siis, kui dokumendi vastuvõtmise algatamisega on raskusi liini halva olukorra tõttu.
Käsk
Seade kirjeldus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Saab määrata Remote UI (Kaugkasutajaliides) kaudu
Impordi kõik funktsioonid
Üksuse nimi Remote UI (Kaugkasutajaliides) kaudu eksportimisel
<Algkiirus vastuvõtul>
<33600 bit/s>, <14400 bit/s>, <9600 bit/s>, <7200 bit/s>, <4800 bit/s>, <2400 bit/s>
Jah
Ei
Jah
C
Settings/Registration Basic Information
Määrake seade <Sidekiiruse autom. reguleerimine VoIP kasutamisel> valikuks <On>, et fakse täpsemalt saata ja vastu võtta siis, kui liin või teine pool on veaaldis. Andmevahetuse kiiruse piiriks on <14400 bit/s> või vähem, mis vähendab vigu. Kui seade <Sidekiiruse autom. reguleerimine VoIP kasutamisel> valikuks on määratud <Off>, taastub kiiruseks väärtus, mis on kuvatud seades <Algkiirus vastuvõtul>.

<Vastuvõtu parool>

 (Seaded/salvestus)  <Funktsiooniseaded>  <Vastuvõtt/edasisaatmine>  <Faksi seaded>
Saate määrata ITU-T standardi salasõna. Kui vastuvõetav dokument ei ole varustatud ITU-T standardile vastava allaadressiga, siis kontrollitakse vastuvõtuparoole. Kui vastuvõtuparool ei vasta selle seadega määratud paroolile või kui dokumendile pole parooli lisatud, siis dokumenti ei võeta vastu.
Käsk
Seade kirjeldus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Saab määrata Remote UI (Kaugkasutajaliides) kaudu
Impordi kõik funktsioonid
Üksuse nimi Remote UI (Kaugkasutajaliides) kaudu eksportimisel
<Vastuvõtu parool>
<Määra>: <Parool>, <Kinnita>
Jah
Ei
Jah
C
Settings/Registration Basic Information
Kui dokument võetakse vastu allaadressiga, siis antakse prioriteet allaadressi paroolile, isegi siis kui vastuvõtuparool on määratud.
ITU-T tähistab Rahvusvahelise Telekommunikatsiooni Liidu standardikomiteed - see organisatsioon tegeleb rahvusvaheliste telekommunikatsioonistandardite loomisega.
9CY7-0KK